PRELEGENCI


 

Image

Jacek Bajson – Doradca podatkowy, Grupa ETL

Jest doradcą podatkowym, ekspertem Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W latach 2010- 2014 przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a od 2018 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH oraz konferencjach organizowanych m.in. przez Ernst &Young, MDDP, PwC, BDO, TPA Horwath, Infor, Institute for International Research, Top Consulting, podatkowe koło naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Rozwoju Rachunkowości, Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Jest autorem wielu publikacji o tematyce podatkowej oraz nagradzany i rekomendowany w rankingach redakcji „Rzeczpospolita” w kategorii najlepszy doradca podatkowy w Polsce w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Image

Barbara Kałużna-Rokicka - Konsultant wdrożeniowy systemu AssetsNinja, Pirxon Absolwentka

Sopockiej Szkoły Wyższej na kierunku Rachunkowość i Controlling, oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna ukończonych certyfikatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Od siedmiu lat zajmuje się wdrożeniami systemów informatycznych, gdzie swoje wykształcenie i doświadczenie w zakresie księgowości połączyła z informatyką. Doświadczenia w tym zakresie zdobywała pod okiem Biegłych Rewidentów oraz Rzeczoznawców Majątkowych. Od 2019, w firmie Pirxon SA jest Konsultantem wdrożeniowym systemu AssetsNinja wspierającego ewidencję aktywów, zgodnie z UoR, KSR i ISO 55000.

Image

Tomasz Chrabałowski - Dyrektor Finansowy – CREAM oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Finexa

Manager spółek z sektora prywatnego i Skarbu Państwa z doświadczeniem we współpracy z zagranicznymi klientami, działami finansowymi i zarządami międzynarodowych Grup Kapitałowych oraz w zarządzaniu spółką z poziomu zarządu. Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego, finansów i księgowości. Ekspert w zakresie controllingu finansowego i zarządczego, posiadający doświadczenie w kompleksowym nadzorze nad całością procesów finansowych w spółkach o różnych profilach, w tym także tworzenie dokumentacji cen transferowych (TP). Twórca wdrażanych strategii spółek, procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych, podatkowych (VAT, CIT, ZUS) i zarządczych, standardów i procedur finansowych. Posiada wiedzę z zakresu skutecznego wdrażania systemów finansowo-księgowych, BI, ERP i CRM poświadczone świadectwem Kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA, Stowarzyszenia Interim Managers i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Image

Marcin Kopczyk - Doradca podatkowy, Kancelaria GWW

Zajmuje się podatkami od 2010 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie, gdzie m.in. współpracował z administracjami podatkowymi krajów Unii Europejskiej w zakresie zwalczania oszustw w podatku od wartości dodanej. Obejmował stanowiska kierownicze w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym oraz Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów.
Obecnie reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki. Zajmuje się m. in. rozwijaniem aplikacji służącej do weryfikowania i kontroli informacji udostępnianych organom podatkowym o stanie bieżących rozliczeń w postaci plików JPK_VAT. Był wykładowcą studiów podyplomowych "Zwalczanie przestępczości ekonomicznej" prowadzonych przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie we współpracy z Krajową Szkołą Skarbowości. Na swoim koncie ma działalność szkoleniową, m.in. dla Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.

Image

Daniel Depa - Kierownik Projektów Księgowych systemu enova365, Soneta Sp. z o.o.

Z wykształcenia księgowy, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, projektant systemów informatycznych z zakresu księgowości. Od 2006 roku związany z firmą Soneta, producentem systemu ERP enova365, gdzie kieruje zespołem zajmującym się projektowaniem i rozwojem oprogramowania enova365 w modułach z obszaru Finanse i Księgowość. Tworzy narzędzia wspierające księgowych i kadrę zarządzającą w ich codziennej pracy, dbając jednocześnie o to, by narzędzia te działały zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego prawa gospodarczego i podatkowego.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.