PRELEGENCI

Edyta Kocyk – CEO, SiDLY
Współzałożycielka i CEO SiDLY, spółki technologicznej, twórcy innowacyjnego systemu teleopieki opartego na autorskiej opasce telemedycznej SiDLY Care, które zostało docenione przez kilkuset użytkowników w całej Europie i uzyskało wiele międzynarodowych wyróżnień.
Bizneswoman Roku 2014 w dwóch kategoriach: Kobieta w Nowych Technologiach, oraz Debiut Roku. Doktorantka Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka: Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, European Academy of Diplomancy. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, Rektora Szkoły Głównej Handlowej, Fundacji im. K. Pułaskiego, Głównego Inspektora Danych Osobowych. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia otrzymała ok. 30 nagród na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Autor kilkunastu artykułów nt. informatycznego wspomagania zarządzania, IoT, nowych technologii. Organizacja, którą zarządza uzyskała tytuł 1 z 3 najlepszych firm ogólnopolskiego ekosystemu Polska Przedsiębiorcza. Spółka SiDLY uzyskała wsparcie jednego z najwiekszych Funduszy Private Equity w Europie Środkowo Wschodniej, oraz wyróżnienie Innowator Mazowsza i Mikroprzedsiębiorca Roku. Edyta Kocyk łączy innowacyjny świat innowacji telemedycznych wearable z pasją i nauką.

Bożena Zglińska - Dyrektor, Centrum Aktywności Seniora Gdynia

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych ,studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, pedagog pracy socjalnej. Obowiązki dyrektora Centrum Aktywności Seniora pełni od 2007 roku, ale z pomocą społeczną zawodowo związana jest od 1993 roku. Przez 10 lat z powodzeniem kierowała Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Gdyni. Pod jej kierownictwem Centrum Aktywności Seniora nawiązało ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowym i gdyńskimi instytucjami w zakresie budowy kompleksowego systemu aktywizacji oraz opieki nad Seniorami. Od 2007 roku jest członkiem Gdyńskiej Rady d.s Seniorów zespołu doradczego Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach dotyczących potrzeb mieszkańców naszego miasta. W 2012 roku w ramach realizacji projektu Zoom na UTW została powołana do Rady Konsultacyjnej. Jako członek Rady zajmowała się kwestiami animacji lokalnej , kultury oraz kapitałem społecznym. Od 2013 roku do 2016 była także członkiem Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej .

Marzena Rudnicka - Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Fundator oraz prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który integruje podmioty komercyjne, organizacje pozarządowe działające w obszarze usług dla osób starszych oraz przedstawicieli samorządów i rządu z obszaru polityki senioralnej. Marzena Rudnicka jest autorką innowacyjnych rozwiązań w silver economy oraz publikacji m.in. „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” (2013), „Seniorzy w województwie opolskim – szanse i wyzwania”(2014). Od 2015 roku jest członkiem zespołu powołanego w Brukseli przy dwóch wydziałach Komisji Europejskiej – DG CONNECT i DG GROW, który w ramach programu „Otoczenie przyszłości” przygotowuje Europejskie Ramy Referencyjne dla Mieszkalnictwa Przyjaznego Wiekowi. Członek Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów. Współautorka systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR. Od 2017 roku członek Rady Programowej Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora. Marzena Rudnicka jest ponadto przedsiębiorcą, właścicielem firmy Rudnicka & Consulting świadczącej kompleksowe usługi dla deweloperów w zakresie komercjalizacji inwestycji deweloperskich. Pomysłodawczyni i Wiceprezydent URBI Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego . Ekspert Centrum im. Adama Smitha w dziedzinie budownictwa i inwestycji.

Kamila Kocańda - Radca prawny, Kocańda & Marek Kancelaria Radców Prawnych (Kancelaria dla podmiotów leczniczych)

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 r. Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Kielcach. W toku studiów brała udział w rocznym kursie prawa amerykańskiego, prowadzonym przez wykładowców z Levin College of Law University of Florida. Była stypendystką programu Socrates – Erasmus, w ramach którego spędziła pół roku na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Holandia. W roku 2015 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny prawa medycznego. Jest wykładowcą przedmiotów z zakresu prawa medycznego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz członkiem Komisji Bioetycznej tej Uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Biegłe posługuje się językiem angielskim, posiada certyfikaty: ILEC (International Legal English Certificate by Cambridge), BEC (Business English Certificate - level higher), CAE (Certificate in Advanced English), FCE (First Certificate in English). Prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą we wszystkich rodzajach oraz zakresach tej działalności jako radca prawny etatowy oraz w formie współpracy.

Magda Michalska - menedżer ds. marketingu i PR w MEDI-system, członkini Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej KIGS

Zajmuje się komunikacją od ponad 19 lat. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w marketingu i PR. Pracowała dla największych polskich firm z branży telekomunikacyjnej i medycznej  (m.in. Orange, CM ENEL-MED). Obecnie zarządza marketingiem i komunikacją Grupy MEDI-system - lidera opieki długoterminowej w Polsce. Absolwentka Filologii Angielskiej UMK w Toruniu, Podyplomowych Studiów Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marketingu Internetowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prywatnie mama dwójki dzieci.

dr Katarzyna Karolska - Główny Specjalista, Biuro Promocji i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Giżycku

Aktywny wolontariusz, autor licznych publikacji naukowych z obszaru bezpieczeństwa, programów zdrowotnych pozytywnie zaopiniowanych przez AOTMiT oraz wdrożonych w mieście Giżycko, autor programów z bezpieczeństwa obejmujących placówki oświatowe z terenu Giżycka, autor publikacji „Teleopieka,  a co to takiego?” na zlecenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie 2017,  koordynator licznych akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących (w tym Szlachetna Paczka), członek Rady Programowej w Giżyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Giżycku, była przewodnicząca Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Giżycka, autor oraz koordynator programu lokalnego - samorządowa Giżycka Karta Dużej Rodziny oraz koordynator Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, koordynator Systemu Teleopieki Domowej w Giżycku, koordynator kampanii społecznej „Giżycko mówi NIE dla Hejtu!”, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta w Giżycku.

Maciej Kaczmarek - VAR Account Manager, NETGEAR Poland Sp. z o.o.

Związany z branżą IT od ponad 20 lat, w czasie których zajmował się projektowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem i sprzedażą zintegrowanych rozwiązań informatycznych i biznesowych, bazujących na produktach firm takich jak: Microsoft, Oracle, SAP, Sybase, CA, Siemens, Cisco, 3Com, Compaq, IBM, HP. Od 10 lat w sektorze rozwiązań sieciowych, przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję związaną z projektowym wsparciem rozwiązań dla infrastruktury teleinformatycznej. Pracował wcześniej w takich firmach jak POLKOMTEL SA, ComputerLand S.A., D-Link. Ukończył Akademię Bydgoską. Od 1998 roku prowadzi szkolenia i konferencje dotyczące rozwiązań sieciowych. Od 7 lat w firmie NETGEAR odpowiedzialny za rozwiązania sieciowe dla kluczowych klientów firmy, m.in. za współpracę z przemysłem, administracją publiczną i instytucjami naukowymi w Polsce oraz obsługę merytoryczną dużych projektów w największych organizacjach biznesowych w Polsce.

Jan Siwek - Dyrektora Działu Medycznego, Alstor

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1982. Po studiach rozpoczął pracę naukową w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. Od 1987 roku był właścicielem firmy zajmującej się serwisem komputerów dla placówek dyplomatycznych i PLL LOT. Od 1992 roku, po połączeniu z firmą Alstor (założoną jako Initel Serwis), na prawach współwłaściciela pełnił funkcję Dyrektora Marketingu, a następnie Dyrektora Działu Przetwarzania Dokumentów Papierowych. W tym okresie czynnie uczestniczył w przygotowaniu infrastruktury przetwarzania cyfrowego dokumentacji funduszy emerytalnych. Od 2003 roku objął funkcję Dyrektora Działu Medycznego w Alstor, wprowadzając na rynek polski wiele nowatorskich rozwiązań dla wspomagania pracy lekarzy najnowszymi rozwiązaniami dla diagnostyki obrazowej, ortopedii, kardiologii, neurologii i mammografii, rehabilitacji. Wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na Ogólnopolskie i Branżowe Kongresy Medyczne oraz szkolenia dla lekarzy, techników czy inżynierów medycznych i działów IT szpitali. Społecznie pełni rolę Przewodniczącego Sekcji Monitorów w Polskim Towarzystwie Inżynierii Klinicznej, aktywnie włączając się w przygotowywanie dokumentów i przepisów dla medycyny. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce, prowadzący wiele akcji doskonalenia wystąpień dla lekarzy oraz młodzieży.

Jacek Gleba - Lekarz Rodzinny, Zarządzanie Systemami Opieki Zdrowotnej (ESADE, Barcelona), ExMBA (Instituto de Empresa, Madryt), CEO MDT Medical

Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych firm działających w sektorachmedycznym, ubezpieczeń zdrowotnych, konsultingu, zarządzania inwestycjami, w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Aktywna działalność w bezpośredniej opiece medycznej i wdrażaniu nowych modeli i rozwiązań w systemy opieki.Obecnie CEO MDT Medical, grupy firm skoncentrowanych na wdrożeniu usług telemedycznych, tak w zakresie technologii, jak modeli organizacyjnych opartych na telemedycynie, w prywatnych i publicznych systemach opieki zdrowotnej. Znaczna część działalności to rozwój projektów o zasięgu międzynarodowym.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki