PRELEGENCI

prof. dr hab. med. Tomasz Kostka - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1986. Specjalizacje z chorób wewnętrznych, medycyny sportowej, geriatrii, rehabilitacji medycznej. Od 2005 roku profesor nauk medycznych i kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na dorobek naukowy składa się ponad 200 publikacji, dwa podręczniki, 25 rozdziałów w podręcznikach. Recenzent w kilkunastu pismach anglojęzycznych. Staże, szkolenia i stypendia krajowe i zagraniczne: Szwajcaria, Wielka Brytania, Francja, Szwecja. 8 wypromowanych doktorów nauk medycznych.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM 2008; Członek Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk 2003; Członek Komisji Biologii Starzenia Polskiej Akademii Nauk 2008; Członek Zespołu do spraw Gerontologii przy Ministrze Zdrowia RP 2007; Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Reumatologii w Warszawie 2011-2012.
Konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii 2015; Członek Advisory Board Members „Current Issues in Sport Science (CISS)” 2016, Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 2016.

Monika Rosołowska - z-ca Kierownika, ds. Usług Opiekuńczych, Centrum Wsparcia Seniorów, MOPS Gdynia

Mgr filologii polskiej oraz pielęgniarstwa - ze specjalizacją epidemiologii. Od 20 lat prowadzi dokształcające zajęcia zawodowe, grupą odbiorców są głównie pracownicy medyczni. Ponadto, jest twórcą i trenerem projektów MZ i UE dla opiekunów osób zależnych, pierwsza pomoc dla OSP i nauczycieli na terenie całego kraju .Od 6 lat, czyli od początku powstania, jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku. Dziedziny w obrębie zainteresowań to zarządzanie w opiece zdrowotnej, zarządzanie jakością, opieka długoterminowa, prawa pacjenta, szeroko pojęta epidemiologia. Z MOPS współpracuje od 8 lat.

Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa

Od kilku lat aktywnie działa na rzecz kreowania innowacji społecznych. Wspiera integrację systemu poprzez koordynowanie projektów łączących pomoc społeczną z polityką prozatrudnieniową.
Jest inicjatorem tworzenia szerokich partnerstw z udziałem sektora samorządowego, sektora nauki oraz sektora pozarządowego w celu realizacji wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć.
Jest m.in. twórcą i pomysłodawcą koncepcji „Virtualna Warszawa” – systemu umożliwiającego osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po mieście, która została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych w Europie przez amerykańską fundację Bloomberg Philanthropies w ramach konkursu Mayors Challenge. Rozpoczął modernizację usług społecznych w Warszawie, kładąc duży nacisk na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

dr n med. Przemysław Rzodkiewicz - Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

Kierownik Projektu GameInn  finansowego przez Narodowe Cenrum Badań i Rozwoju w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Nauczyciel akademicki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dr hab. Marcin Grabowski - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog.

Marek Gabański - Właściciel portalu www.domyopieki.pl i Informatora Ogólnopolskiego "Domy Opieki i Sanatoria

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki