PRELEGENCI

Anna Rolczak - Dyrektor Centrum Promocji, Uniwersytet Łódzki

Specjalista z zakresu planowania i realizacji działań komunikacyjnych i marketingowych. Praktyczne doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej dla instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw – budowa strategii marketingowych i wizerunkowych, projektowanie usług i produktów, organizacja i realizacja działań z obszaru media relations, a także, m.in. organizacja wydarzeń – konferencji, konwentów, jubileuszy. Budowa serwisów internetowych (od planowania struktury do zakończenia wdrożenia), prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych, współrealizacja filmów reklamowych, planowanie i realizacja zintegrowanych kampanii PR oraz marketingowych. Od 2005 zawodowo związana z branżą usługową.

Zespołem Centrum Promocji UŁ kieruje od kwietnia ubiegłego roku, wcześniej pracowała mi.in. dla Wydziału Prawa i Administracji. Od wielu lat związana z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie kształciła się na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Filologicznym. Doświadczenie zawodowe z obszaru komunikacji uzupełniła studiami na poziomie Master na Clark University (Massachusetts), a także studiami podyplomowymi z obszaru projektowania usług w School of Form.

 

Michał Wojciechowski - Specjalista ds. grafiki i projektowania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Specjalista do spraw wideo marketingu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Doświadczony konsultant przy projektach wideo takich jak Telewizja Internetowa Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizator wideo licznych event'ów naukowych oraz transmisji internetowej. Pasjonat nowych technologii WEB oraz programowania.

dr hab. Marek Kowalski - kierownik projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego
Pracownik Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w  zastosowaniach metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych, metodach numerycznych teorii aproksymacji oraz metodach automatycznego wyszukiwania podobieństw dokumentów. Jest autorem ponad 50 publikacji. Był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej IV kadencji. Był też koordynatorem projektu TEMPUS "New Educational Tools", w którym powstała pierwsza wersja Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS). Jest pomysłodawcą i współautorem Otwartego Systemu Antyplagiatowego. Otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii Selected Topics in Approximation and Computationoraz oraz ‒ przyznaną przez School of Computing at the University of Utah ‒ nagrodę Clyde Distinguished Chair of Computing za całokształt dorobku naukowego. Od 2012 r. zasiada w Zespole Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Od 2016 r. jest członkiem Prezydium i przewodniczącym Zespołu ds. Etyki PKA.

Łukasz Głombicki - szef komunikacji, LifeTube
Największej sieci partnerskiej YouTube w Europie Środkowo-Wschodniej. LifeTube zrzesza 420 kanałów, których twórcy mają łącznie 56 mln subskrypcji i generują miesięcznie 510 mln emisji wideo. Głombicki był wcześniej szefem działu online National Geographic, National Geographic Traveler, Focus i Coaching. Były wydawca strony głównej Gazeta.pl i szef serwisu Pieniądze tego portalu. Wcześniej m.in. w naTemat, TVN CNBC i Mastiff Media Polska. Wykładowca na wydziale dziennikarstwa Collegium Civitas. W mediach pracuje od ponad 10 lat, jego pasją są media społecznościowe, wideo i nowe media. Czas wolny? Sporty wodne, motorówki, przyjaciele. Smakosz szkockiej whisky.

Katarzyna Świerk - Kierownik, Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Gdański
Absolwentka chemii na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk chemicznych (2007). Specjalizacja naukowa: metale ciężkie w osadach galwanicznych i glebach, metody odzysku metali ciężkich z osadów przemysłowych, odnawialne źródła energii. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów i komunikatów naukowych. Od 2006 pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako asystentka prorektora ds. kształcenia; w latach 2008-2015 kieruje administracją Wydziału Filologicznego; od 2015  pełni funkcję Kierownika Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą, a od 2016 jednocześnie Pełnomocnika UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych. Odpowiada za realizację zadań z zakresu współpracy międzynarodowej, rekrutacji obcokrajowców, strategii umiędzynarodowienia, a także ewaluacji jednostek naukowych, strategii publikacyjnych i ocen naukowych. Od kilkunastu lat zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami szkolnictwa wyższego, jego struktur, kształcenia i uzyskiwania stopni naukowych, a także sposobami przygotowania i realizacji projektów dydaktycznych, badawczych, organizacyjnych finansowanych ze środków europejskich, ministerialnych i innych. Czynny członek Zespołu Pieśni i Tańca Jantar UG.

Anna Jędrzejczak - Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Plagiat.pl
związana z firmą Plagiat.pl Sp. z o.o. od 2012 r. Pełni funkcję kierownika ds. kluczowych klientów. W firmie Plagiat.pl odpowiedzialna za prowadzenie procesów wdrożeniowych dla nowych klientów, integrację systemu antyplagiatowego z systemami LMS oraz prace związane z rozwojem aplikacji. Współpracowała z Zespołem Audytorów przy realizacji audytu procedur antyplagiatowych przez Fundację im. Agustina-Jeana Fresnela oraz Fundację Henriego Bergsona.

dr Dariusz Woźniak - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu prowadzący zajęcia z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego; Ekspert w dziedzinie projektowania i oceny programów społeczno-gospodarczych oraz oceny innowacyjności projektów biznesowych (m.in. w zakresie funduszy UE obecnej perspektywy finansowej).

 

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By