Program - Technologie w medycynie 21.03.2019

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny : dr Dobrawa Biadun - dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, ekspertka Konfederacji Lewiatan

"Prawo a nowe technologie - spojrzenie z perspektywy pacjenta"

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Anna Gawrońska -  Ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia

"Kody kreskowe w szpitalu. Bezpieczna farmakoterapia, bezpieczny pacjent"

10:30 – 11:00 Wykład Partnera : Marcin Laskowski - Country Manager Poland, Extreme Networks

"Infrastruktura sieciowa kluczem do poprawy jakości usług medycznych"

11:00 – 11:15 Wykład Partnera : Jan Siwek - Dyrektor Działu Medycznego, Alstor SP.J.

"Alstor – Nowoczesna integracja i ucyfrowienie szpitala oraz archiwizacja dla ERP z podpisem certyfikowanym pacjenta lub pracownika szpitala"

11:15 – 11:30 Prezentacja Wystawców

11:30 – 11:50 Przerwa Kawowa

11:50 – 13:20 BLOK TEMATYCZNY : "Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej, jej udostępnianie i wymiana pomiędzy podmiotami leczniczymi"

Wykład Eksperów: 
Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7
Sebastian Bojanowski - Przewodniczący Komitetu Technicznego PS HL7

Aspekt techniczny (Polskie Stowarzyszenia HL7)

Wykład Ekspertów:
Wojciech Lorens - Dyrektor ds. Projektów w Medicover
Andrzej Osuch - Director of Business Transformation w LUX MED

Aspekt medyczny (Pracodawcy Medycyny Prywatnej)

Wykład Ekspertów:
Piotr Najbuk - Senior Associate w Domanski Zakrzewski Palinka (DZP)
Jan Pachocki - Associate w Domanski Zakrzewski Palinka (DZP)

Aspekt prawny (Telemedyczna Grupa Robocza)

13:20 – 13:40 Przerwa Kawowa

13:40 – 14:10 Wykład Eksperta : mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej

"Modernizacja lub budowa szpitala - najczęściej popełniane błędy w zakresie sprzętu medycznego"

14:10 – 14:40 Wykład Eksperta : Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

"Dane osobowe a nowe technologie w medycynie"

14:40 – 14:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki