Program - Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych 3.07.2019

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny - Maciej Solski - ratownik medyczny, dyrektor techniczny Centrum Ratownictwa

"GRA Global Resuscitation Alliance, przyszłość Ratownictwa Medycznego. Jak zrobiło to Seattle, jak robią to inni"

(W wielu miejscach na świecie systemy ratownictwa medycznego uznaje się za jeden z najważniejszych elementów łańcucha przeżycia. W wymienionych systemach równie ważnym ogniwem są świadkowie zdarzenia. Global Resuscitation Alliance to inicjatywa kreowana przez osoby odpowiedzialne w swoich krajach, kontynentach, regionach za organizację ratownictwa medycznego. Na przykładzie pracy wykonanej przez zespół specjalistów chciałbym przedstawić wizję rozwoju naszego systemu. Czy jesteśmy gotowi i czy możemy pójść ścieżką wyznaczoną przez Seatle i Kopenhagę?)

10:00 – 10:30 Wykład Partnera - Zbigniew Szulc – Dyrektor Marketingu i Sprzedaży firmy IBCOL Sp. z o.o.

"Nowoczesne technologie w ofercie IBCOL Sp. z o.o. dla wsparcia akcji ratowniczych"

(Prelekcja ma na celu zapoznanie służb ratowniczych z nowoczesnymi technologiami używanymi w innych państwach do akcji ratowniczych, jak i z krajowymi rozwiązaniami tego typu, znajdującymi się w ofercie spółki IBCOL Sp. z o.o. Przedstawione rozwiązania cechują się wysokim poziomem technologicznym i nie weszły jeszcze na wyposażenie krajowych służb ratowniczych, choć znajdują się już na wyposażeniu zagranicznych służb ratownictwa. Są wśród nich: ślizgacz typu AirBoat, drony latające do działań wewnątrz obiektów, robot poszukiwawczy rzucany do działań wewnątrz obiektów, skanery wykrywające osoby przez ściany i gruzowiska oraz bezzałogowiec powietrzny dla potrzeb ratownictwa morskiego SAR.)

10:30 – 11:00 Wykład Partnera - Robert Bryłka - Kierownik Działu Utilities & Communications, Public Safety, Hexagon Safety & Infrastructure

"Oprogramowanie Hexagon OnCall jako nowoczesne i wszechstronne środowisko dla obsługi lokanych centrów dyspozytorskich w ramach zarządzania incydentami i służbami w terenie”

(Oprogramowanie HxGN OnCall Dispatch jest najnowszym, wszechstronnym  pakietem aplikacji do zarządzania incydentami, które może być dopasowane do różnorodnych potrzeb i wymagań użytkowników. Hexagon od wielu lat jest postrzegany jako światowym dostawca wspomaganych komputerowo rozwiązań dyspozytorskich. Do tej pory, ze względu na złożoność i powiązane z tym koszty, systemy tej klasy były dostępne głównie dla dużych centrów dyspozytorskich. Obecnie, rozwiązania takie są dostosowane do szybko zmieniających się potrzeb i technologii, przez co są znacznie bardziej dostępne w stosunku do starszych systemów dyspozytorskich oraz łatwiejsze do zarządzania i utrzymania. Prezentacja wyjaśnia w jaki sposób złożone funkcjonalności dyspozytora zdarzeń i grup terenowych są obecnie dostępne dla każdego, od poziomu gminy aż po szczebel centralny.)

11:00 – 11:15 Prezentacja Wystawców

11:15 – 11:35 Przerwa Kawowa

11:35 – 11:55 Wykład Partnera - Piotr Bułło – Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT

"Nowoczesne i sprawdzone rozwiązania w obszarze łączności"

11:55 – 12:25 Wykład Partnera - Anna Mazur - Key Account Manager, Panasonic

"Panasonic w akcji – technologie mobilne w ratownictwie."

12:25 – 12.55 Wykład Eksperta - Jan Jaszczyński - Dowódca, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12

"Najnowsze technologie wspierające poszukiwania osób zaginionych oraz następne wyzwanie dla nich - profilaktyka"

(Poszukiwanie osób zaginionych w terenie otwartym to skomplikowany proces, w którym łączą swe siły służby zawodowe oraz ochotnicy. Jedni i drudzy sięgają po wiele specjalistycznych narzędzi w tej działalności. Od lat korzystają ze specjalnie szkolonych psów, odbiorników GPS, quadów i śmigłowców. W ostatnich latach upowszechniają się drony, dedykowane aplikacje oraz inteligentne bazy danych. Również w dziedzinie profilaktyki zaginięć zaczynają pojawiać się nowe rozwiązania i koncepcje. Ale ciągle pozostaje poczucie, że technologia umie dużo więcej, tylko my jeszcze nie odważyliśmy się po to sięgnąć.)

12:55 – 13:15 Przerwa Kawowa

13:15 – 13:45 Wykład Eksperta - dr inż. Michał Wiśniewski - Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

"Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego"

(Ryzyko operacyjne – bezpieczeństwo zasobowe – ciągłość działania. Zarządzanie kryzysowe i jego analogie do zarzadzania ryzykiem operacyjnym. Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym na przykładzie metodyki bezpieczeństwa sytuacyjnego infrastruktury krytycznej państwa.)

13:45 – 14:15 Wykład Eksperta - inż. Grzegorz Zawistowski, mgr Radosław Fellner - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

"Bezzałogowe Statki Powietrzne jako element wspierający ochronę przeciwpożarową"

(W prelekcji przedstawimy aspekty wykorzystania BSP podczas działań wynikających z szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. W drugiej części zostanie przedstawiona innowacyjna koncepcja certyfikacji Bezzałogowych Statków Powietrznych i jej wpływ na bezpieczeństwo działań ratowniczych.)

14:15 – 14:45 Wykład Eksperta - Dariusz Deptała - ekspert Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

"Komunikacja służb i instytucji w sytuacji zagrożenia CBRN"

 

14:45 – 14:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.