Program - Uczelnia na miarę potrzeb 21.11.2019

   
   

GODZINA


 

PUNKT PROGRAMU


 

08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników / wydanie materiałów konferencyjnych

09.00 – 09.30

 

Paweł Kozłowski Pełnomocnik dyrektora ds informatyzacji, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
"e-UW rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją"


 

09.30 – 10.00

Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager, EPSON EUROPE B.V.
"Jak wykorzystać nowoczesne technologie w procesie edukacyjnym?"


 

10.00 – 10.35

Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, ELO Digital Office
"Każdy mówi o cyfrowej transformacji, ale jakie działania należy podjąć, aby nie tworzyć kolejnych wysp informatycznych - 8 kroków do Digital Workplace"


 

10.35 – 10.50

Prezentacja wystawców 

10.50 – 11.10

Przerwa kawowa 

   

11.10 – 11.30

Paweł Borettini - Doradca handlowy, Agraf
"Interaktywne narzędzia angażujące studentów"


 

11.30 – 11.50

Bartłomiej Stępień – Business Development Representative, Qnap
"Rozwiązania QNAP wykorzystywane w edukacji"


 

11.50 – 12.20

Dariusz Kąkol - Pełnomocnik Zarządu, Pirxon
Paweł Myśliwiec - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

"Jak usprawnić zarządzanie majątkiem trwałym Uczelni – doświadczenia praktyków"


 

12.20 – 12.40

Przerwa kawowa

   

12.40 – 13.10

Beata Mierzejewska – Zastępca Kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
"Transformacja Cyfrowa Uczelni"


 

13.10 – 13.40

Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE 
"Uczelnia administratorem danych, czyli czy powinno się trzymać indeksy w sejfie?"


 

13.40 – 14.10

Ryszard Balicki – Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z mediami, Uniwersytet Wrocławski 
"Uniwersytet w świecie nowych technologii. Czy Snapchat zastąpi dziekanat?"


 

   

14.10 

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki