Program - Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych 08.10.2020

   
   

GODZINA


 

PUNKT PROGRAMU


 

09.15 – 09.30

Rejestracja uczestników / wydanie materiałów konferencyjnych

09.30 – 10.00

 
 

st. kpt. Arkadiusz Kaniak - Oficer Prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze, specjalista z zakresu zarządzania i administracji systemów IT oraz łączności
"Innowacyjne technologie z zakresu systemów teleinformatycznych oraz łączności specjalnej wspomagające organizację akcji ratowniczych"


 

10.00 – 10.30

Piotr Sarna - Dyrektor Biura Usług Telekomunikacyjnych, Enspirion
Ewa Marciniuk - Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych, Enspirion
"System łączności radiowej TETRA w sytuacjach kryzysowych"


 

10.30 – 11.00

Michał Kucap - Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego woj. śląskiego, doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
"Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wypadku z dużą ilością poszkodowanych narzuconą przez Ministerstwo Zdrowia"


 

11.00 – 11.30

mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
"Kooperacja świadków zdarzenia w przypadku zdarzeń o charakterze mnogim i masowym"


 

   

11.30 

Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.