Program - Forum Transportu Publicznego 30.08.2017

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny - Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

"Systemowe rozwiązania nowoczesnego transportu publicznego w regionie Lubuskim"

Prezentacja będzie obejmowała systemowe rozwiązania nowoczesnego transportu publicznego w regionie lubuskim w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast Zielona Góra, Gorzów oraz Nowa Sól z uwzględnieniem projektów realizowanych z funduszy UE

10:00 – 10:10 Wykład Partnera - Rafał Misztalski, Prezes Zarządu, Autowatch Polska Sp. z o. o. oraz Systemy Autobusowe Sp. z o. o.

"Blokada alkoholowa – bezwzględny warunek bezpieczeństwa transportu publicznego"

10:10 – 10:40 Wykład Eksperta - Jerzy Lejk, Prezes zarządu, Metro Warszawskie

"Nowe technologie i bezpieczeństwo w metrze warszawskim"

10:40 – 11:00 Wykład Partnera - Mariusz Dańda, Dyrektor IT, DPK System

"Projektowanie sieci komunikacyjnej i optymalizacja rozkładu jazdy w systemie cityLineDesigner"

11:00 – 11:30 Wykład Partnera - Mirosław Czerliński, Inżynier Systemowy ITS, Sprint S.A.

"Efekty wdrożenia priorytetów dla transportu publicznego"

W prezentacji omówione zostaną sposoby wdrażania priorytetów dla transportu publicznego, jakie są wady i zalety priorytetów lokalnych oraz centralnych, dlaczego wraz z priorytetami należy wdrożyć także obszarowy system sterowania ruchem, a także jakie efekty dzięki nim można osiągnąć

11:30 – 11:40 Prezentacja Wystawców

11:40 – 12:00 Przerwa Kawowa

12:00 – 12:30 Wykład Partnera - Jacek Fink-Finowicki, Inżynier Projektu w Pionie Transportu Miejskiego, branży Mobility w Siemens Sp. z o.o.

"Ekologia transportu miejskiego - jak ją rozumieć?"

12:30 – 13:00 Wykład Eksperta - Grzegorz Malec, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

"Transport przyjazny dla środowiska. Lublin jako przykład zwiększającej się popularności transportu publicznego"

Prezentacja obejmuje zagadnienia związane z rozwojem ekologicznego transportu zbiorowego w Gminie Lublin. Przedstawione są uwarunkowania rozbudowy trakcji trolejbusowej wynikające z prawa lokalnego, omówione są dotychczasowe inwestycje w tym zakresie, a także plany zakupów pojazdów i plany budowy infrastruktury transportowej dla pojazdów elektrycznych na najbliższe lata. Jednocześnie, omówione są inne elementy wpływające na wzrost popularności transportu publicznego, takie jak buspasy i węzły przesiadkowe. W konkluzji omówionej tematyki, zaprezentowane są rezultaty dotychczasowych działań polityce komunikacyjnej, czyli wzrost liczby pasażerów i wykonywanych kilometrów

13:00 – 13.30 Wykład Eksperta - Łukasz Puchalski, Dyrektor ZDM i Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 

"Rower jako element systemu transportowego miasta"

13:30 – 13:50 Przerwa Kawowa

13:50 – 14:20 Wykład Eksperta - Hubert Jednorowski, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego

"Bezpieczeństwo w transporcie publicznym"

14:20 – 14:50 Wykład Eksperta - Marcin Maksymiuk, Prawnik, specjalista  w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w  Biurze Związku Powiatów Polskich, Redaktor internetowego Dziennika Warto  Wiedzieć

"Ustawa o elektromobilności - analiza i skutki"

Podczas prezentacji omówione zostaną działania Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rozwoju na rzecz elektromobilności w odniesieniu do zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Kwestie zwiększenia zachęt dla obywateli i samorządów do zmiany aut na pojazdy elektryczne. Niewystarczająca promocja elektromobilności, dotycząca promowania nawyków zmiany przyzwyczajeń obywateli. Zwiększenie modernizacji infrastruktury w kontekście dojścia przez Polskę do założonych celów wynikających z ilości aut elektrycznych. Zwiększenie nacisku na współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, rządem a samorządem w kontekście infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Ewentualnie problematyka dotycząca partycypacji użytkowników pojazdów elektrycznych w kosztach użytkowania dróg (brak opłaty paliwowej)

14:50 – 15:10 Wręczenie statuetek " ASY TRANSPORTU PUBLICZNEGO "

15:10 Zakończenie konferencji

Wykład Inauguracyjny - Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
Podczas prezentacji Pani Marszałek posługując się przykładami z regionu lubuskiego przedstawi systemowe rozwiązania nowoczesnego transportu publicznego, z uwzględnieniem projektów na które środki pozyskano z funduszy unijnych.
Jerzy Lejk, Prezes zarządu, Metro Warszawskie
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.