Program - Forum Transportu Publicznego 31.01.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: Maciej Sulmicki - Prezes, Organizacja Zielone Mazowsze

"Wpływ technologii detekcji pieszych na warunki ruchu i bezpieczeństwo."

10:00 – 10:30 Wykład Eksperta: Joanna Marcinkowska - Rzecznik Praw Pasażera Kolei

"Informacja pasażerska oraz zakup biletów poprzez mobilne kanały sprzedaży z perspektywy postępowań polubownych prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei – doświadczenia z pierwszego roku działalności."

10:30 – 11:00 Wykład Partnera: dr inż. Piotr Kisielewski - Dyrektor, DPK System 

"Obniżenie koszów komunikacji miejskiej przez optymalizację planowania zadań transportowych w systemie CityLineDesigner"

11:00 – 11:30 Wykład Partnera: Bogumił Szymanek - Inside Sales Account Manager, Axis Communications Poland Sp. z o.o.

"Jak sieciowe systemy wizyjne zwiększają bezpieczeństwo transportu publicznego – rozwiązania Axis Communications."

11:30 – 11:40 Prezentacja Wystawców

11:40 – 12:00 Przerwa Kawowa

12:00 – 12:30 Wykład Partnera: Dariusz Załuska - Prezes Zarządu, Mobilis Sp. z o.o.

"Jak optymalizować wydatki na komunikację miejską przy jednoczesnym podnoszeniu standardu usług dla pasażerów i dbałości o środowisko."

12:30 – 12:50 Wykład Partnera: Paweł Maliszewski - Co-founder, Blinkee 

"Zrównoważony i ekologiczny transport miejski a problem ostatniej mili"

12:50 – 13:20 Wykład Eksperta: Sławomir Podsiadły - Zastępca Dyrektora, ZTM Lublin

"Rozwój elektromobilności w Lublinie."

13:20 – 13.50 Wykład Eksperta: Michał Beim - Instytut Sobieskiego

"Alternatywne formy wykorzystania samochodu jako uzupełnienie systemu transportu publicznego."

13:50 – 14:00 Przerwa Kawowa

14:00 – 14:30 Wykład Eksperta: Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu

" Poprawa konkurencyjności transportu publicznego poprzez inteligentne planowanie, wdrożenia i inwestycje. Przegląd dobrych praktyk."

14:30 – 15:00 Wykład Eksperta: Wojciech Makowski - Audytor polityki rowerowej, Instytut Spraw Obywatelskich

"BYPAD - jak zapewnić maksymalną skuteczność polityki rowerowej?"

15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Kontakt:

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. zo.o.

tel.: +48 691 571 598
fax: +48 22/ 203 51 41
e-mail: biuro@pirbinstytut.pl