Program - Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT 17.04.2019

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny - Joanna Karczewska - Członek Zarządu ISACA Warsaw Chapter

"Jak skutecznie rządzić bezpieczeństwem informacji i technologii, czyli o COBIT 2019"

10:00 – 10:45 Wykład Partnera - Bartłomiej Cholewa – Business Development Manager, Advatech

"Profesjonalne zarządzanie zasobami IT – wyzwania i korzyści"

Prezentacja adresuje zagadnienia zarządzania zasobami IT, w tym cykl życia zasobów HW (hardware) oraz SW (software) – również raportowanie stanu i optymalizację wykorzystania licencji na oprogramowanie. Uwzględnia narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami IT i automatyzacji procesów zarówno akceptacji realizacji wniosków, wsparcia, jak i świadczenia usług.

10:45 – 11:05 Wykład Partnera - Marek Stępień - Account Manager, TP-Link Polska

"Centralnie zarządzana bezprzewodowa sieć WiFi – zastosowania, korzyści, koszty"

11:05 – 11:35 Wykład Partnera - Tomasz Odzioba - CM Poland, Latvia, Lithuania & Ukraine, Allied Telesis International B.V. Sp. z o.o.

"Automatyzacja administracji sieci IP/Ethernet na przykładzie sytemu AMF firmy Allied Telesis"

11:35 – 11:45 Prezentacja Wystawców

11:45 – 12:05 Przerwa Kawowa

12:05 – 12:35 Wykład Partnera - Filip Sadzik - administrator sieci, statlook®

"Statlook – Pracuj ciężko lub inteligentnie"

12:35 – 13:05 Wykład Partnera - Dariusz Woźniak - Inżynier techniczny Bitdefender, Marken Systemy Antywirusowe

"Czy antywirus nadal ma sens? Wszystko o zabezpieczeniach przed atakami cybernetycznymi na przykładzie produktów Bitdefender"

13:05 – 13.20 Wykład Partnera - Katarzyna Abramowicz - Specfile.pl

"Którędy wchodzi haker po dane? Szyfrowanie kontra luki bezpieczeństwa."

13:20 – 13:50 Wykład Eksperta - mec. Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka - Radca Prawny, KLG Kancelaria

"Jak prowadzić bezpieczny biznes?"

O bezpieczeństwie biznesu decyduje przestrzeganie standardów i przepisów prawnych, zdolność przewidywania, spojrzenie przez pryzmat prawa i doświadczeń. Najważniejszym elementem jest zachowanie staranności. Jak prowadzić bezpieczny biznes? Odpowiemy na pytania:
W jaki sposób umowy wpływają na bezpieczeństwo? Jakie są najważniejsze zapisy w umowach biznesowych dla IT? Jak bezpieczenie przetwarzać dane osobowe? Jakie obowiązki nakłada ustawa o cyberbezpieczeństwie?

13:50 – 14:10 Przerwa Kawowa

14:10 – 14:40 Wykład Eksperta - mec. Anna Matusiak-Wekiera - Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera

"Incydenty bezpieczeństwa stanowiące naruszenie ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO"

Celem wystąpienia jest przedstawienie klasyfikacji incydentu jako naruszenia ochrony danych osobowych oraz obowiązków, jakie RODO nakłada na administratorów danych w zależności od charakteru zaistniałego naruszenia ochrony danych. Omówiony zostanie obowiązek dokumentowania naruszeń, zgłaszania ich Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informowania osób, których dane dotyczą. Ponadto poruszone zostaną kwestie ról i odpowiedzialności, jakie mogą zostać nałożone na służby IT w kontekście prawidłowego wykonania obowiązków RODO związanych z naruszeniem ochrony danych.

14:40 – 15:10 Wykład Eksperta - Krzysztof Szmigielski - Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski

"Zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci z wykorzystaniem technologii opensource"

W wystąpieniu przedstawione zostaną alternatywne do komercyjnych rozwiązania oparte o technologie opensource umożliwiające zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci. Wszystko na "żywych" przykładach uruchomionych rozwiązań w środowisku sieciowym Szpitala Wolskiego.

15:10  Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariuesz Niedźwiecki