Program - VI LAW SUMMIT 14.09.2017r.

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:30 Wykład Inauguracyjny: Tomasz Sęk - IESE MBA, wspólnik zarządzający w Naveo Sowiński i Sęk sp.j.

"Rynek usług prawniczych 2018-2028 – prognozy i konsekwencje dla kancelarii prawnych. Jak przygotować się na zmiany?"

Obecnie branża prawnicza napotyka więcej wyzwań niż kiedykolwiek wcześniej. Zwiększona konkurencja, zmieniające się oczekiwania klientów i nowe technologie niosą dla prawników zarówno szanse jak i zagrożenia. Badania spółki doradczej dla kancelarii Naveo Sowiński i Sęk sp. j. pozwoliły zdiagnozować obecną i przyszłą sytuację na rynku. Podczas wystąpienia prelegent wskaże na co należy zwrócić szczególną uwagę w nadchodzącej dekadzie.

09:30 – 10:00 Wykład Partnera: Krzysztof Kuczkowski - doradca w Naveo Sowiński i Sęk sp. j., autor bloga InzynieriaMarketingu.pl

"Strategie zdobywania potencjalnych klientów przez stronę internetową kancelarii"

Strony internetowe są nierozłącznym elementem budowania wizerunku profesjonalisty. Coraz częściej są również pierwszym punktem kontaktu klienta z kancelarią. Wygląd, użyteczność, funkcjonalności i treść strony internetowej są ważnym kryterium podejmowania decyzji o nawiązaniu współpracy. Prelekcja będzie poświęcona wykorzystaniu strony internetowej do budowania pozytywnego wyobrażenia o kancelarii w umyśle potencjalnego klienta. Omówione zostaną praktyczne narzędzia i metody służące do zwiększania skuteczności wpływu strony internetowej na decyzje zakupowe potencjalnych klientów.

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Bartłomiej Majchrzak - doradca w Naveo Sowiński i Sęk sp. j.,wykładowca i trener WSB w Poznaniu, autor bloga www.technologiewbiznesie.pl

"Rewolucja technologiczna w kancelariach prawnych. Jak ją wykorzystać?"

Rynek oprogramowania dla kancelarii cały czas się rozwija. Programy dedykowane dla firm prawniczych coraz mocniej różnią się od produktów oferowanych dla innych branż. Podczas wystąpienia prelegent opowie o możliwościach jakie programy wspierające prawników posiadają dziś i jakie mogą mieć w najbliższej przyszłości.Prelegent poruszy również temat sztucznej inteligencji i ewentualnych korzyści oraz zagrożeń jakie może ona nieść dla pracy prawnika.

10:30 – 11:00 Wykład Partnera: Elke Schönemann ELO Digital Office Sp. z o.o. , Paweł Łesyk, Certyfikowany Biznes Partner ELO CONNEXUS i mec.Andrzej Lubiniecki - Radca prawny, wspólnik założyciel kancelarii Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska

"Elektroniczne zarządzanie dokumentami spraw w Kancelarii Radców Prawnych"

11:00 – 11:15 Wykład Partnera: Łukasz Rumowski - Arcus

"Dokumenty w kancelarii: oszczędności, komfort i bezpieczeństwo"

11:15 – 11:25 Prezentacja Wystawców

11:25 – 11:50 Przerwa Kawowa

11:50 – 12:20 Wykład Eksperta: Jarosław Sroczyński - Partner w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp.j.

"Kryteria doboru zewnętrznej kancelarii prawnej: cena czy jakość?"

Prelegent przedstawi punkt widzenia partnera kancelarii specjalistycznej, konkurującej z podobnymi „butikami” oraz kancelariami dużymi i sieciowymi.

12:20 – 12:50 Wykład Partnera: Paweł Molski - Sales and Marketing Director, Todis Consulting

"Efektywne zarządzanie kancelarią i działem prawnym czyli jak systemy informatyczne usprawniają prowadzenie spraw, zarządzanie dokumentami oraz rentownością"

Prowadzenie spraw w kancelarii czy departamencie prawnym wymaga zbierania, przechowywania oraz analizowania ogromnych ilości dokumentów i informacji. W prezentacji prelegent omówi w jaki sposób rozwiązania informatyczne klasy DMS i ERP mogą usprawnić pracę kancelarii prawnej m.in. jak zapewnić pracownikom bezpieczny dostęp do poufnych treści z każdego miejsca i w dowolnym czasie oraz jak narzędzia do rejestracji czasu pracy, obsługi spraw i planowania zasobów wspierają optymalizację kluczowych procesów biznesowych i poprawę rentowności w firmach prawniczych.

12:50 – 13.20 Wykład Partnera: Jarosław Księżyk - Project Manager, ALAN Systems

"XXI wiek to era mobilnych usług doradczych. Nie pozwól żeby ominęły Twoją kancelarię."


Klient XXI wieku jest bardzo wymagający i ciężko zaspokoić jego potrzeby. Dlatego tak ważny jest każdy element podjętego kontaktu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość. Prelegent podczas wykładu przyjrzy się profilowi współczesnego klienta, będącego zwykle użytkownikiem aplikacji mobilnych. Dodatkowo omówi jego specyficzne potrzeby i oczekiwania oraz pokaże jak im sprostać. Wszystko w lubianej przez uczestników formule case study, w oparciu o osiemnastoletnie doświadczenia na rynkach Europy Zachodniej firmy Alan Systems.

13:20 – 13.50 Wykład Eksperta: Monika Świędrych - założycielka portalu Prawos.pl oraz autorka bloga PrawniczyMarketing.pl

"Kancelaria w dobie Internetu, czyli jak docierać do klientów przy użyciu nowych technologii"

13:50 – 14.10 Wykład Eksperta: Agnieszka Witońska-Pakulska - radca prawny, założycielka bloga flcatwalk.pl, Kancelaria Prawna Pakulski, Kilarski i wspólnicy

"Możliwości reklamy w działalności prawniczej"

Prowadząca omówi dopuszczalne przepisami prawa formy reklamy działalności prawniczej, w tym możliwości wykorzystania narzędzi Google oraz mediów społecznościowych.

14:10 – 14:50 Lunch

14:50 – 15:10 Wykład Eksperta: Małgorzata Koczan - Radca prawny, założycielka Kancelarii Radców Prawnych LEX OPTIM (www.lexoptim.pl), autorka bloga o spółce jawnej www.spolkajawnablog.pl

"Standaryzacja i automatyzacja pracy kancelarii kluczem do lepszego zarządzania czasem"

Obecnie do utrzymania się na rynku usług prawniczych już nie wystarcza wiedza prawnicza i doświadczenie, a kluczowa jest umiejętność zarządzania sobą w czasie i zarządzania innymi. Podczas prelekcji prelegentka przedstawi swoje doświadczenie w optymalnym zorganizowaniu struktury i pracy w kancelarii. Zaprezentuje także narzędzia i zasady, które mogą pomóc ustandaryzować i zautomatyzować pracę w kancelarii, a co za tym idzie lepiej zarządzać czasem oraz dać większą wartość klientowi.

15:10 – 15:30 Wykład Eksperta: Agnieszka Pietrzak - adwokat, APDK Adwokaci Kancelaria Adwokacka

"Promocja i wizerunek prawnika w social media"

Chińczycy mawiają „Choć droga niedaleka, nie dojdziesz, jeśli do celu nie zmierzasz”. Wyznaczenie celu promocji i świadomość własnego wizerunku stanowią klucz do sukcesu. Pozostałe działania to ich realizacja.

15:30 – 16.00 Wykład Eksperta: Artur Mączyński - sędzia, autor bloga www.pozywam.pl

"Wizerunek prawnika oczami sędziego"

Zwykło się mówić, że na wizerunek każdego człowieka, a więc i prawnika, składa się jego ubiór, sposób wysławiania, czy mowa ciała. Wielu jednak stwierdzi, że w obecnych czasach jest to duże uproszczenie powielane przez tych wszystkich kreatorów wizerunku, którzy bezrefleksyjnie starają się przenieść pewne proste szablony do świata prawników. Krytycy tego uproszczenia uznają, że poza wymienionymi elementami są też inne równie istotne, jak choćby prowadzenie bloga, czy aktywność w social mediach. Ale czy Internet, blogowanie, social media mają, aż tak duże znaczenie w przestrzeni, w której owa technologia de facto nie istnieje? Przykładowo, jakie znaczenie będzie miała aktywność internetowa prawnika, skoro on sam zostanie oceniony na podstawie jednego, fatalnie sporządzonego pisma procesowego wysłanego do sądu? Jak zatem ma postępować prawnik będący jedną nogą w świecie wirtualnym, zaś drugą nogą w świecie konwenansów, papierowych pism procesowych? Prelegent wspólnie z uczestnikami postara się odpowiedzieć na te pytania oraz ustalić granice, jak powinien postępować prawnik przyszłości w tym wirtualno-realnym świecie.

16:00 – 16:20 Wykład Eksperta:Karolina Rokicka-Murszewska - – radca prawny w toruńskiej kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni spółka partnerska, autorka bloga www.zakonczeniedzialalnosci.pl

"Blog prawniczy (nie)jedynym przepisem na sukces? O mediach społecznościowych prawników"

Wystąpienie prelegentki będzie poświęcone zależnościom między prowadzeniem bloga a obecnością prawników w mediach społecznościowych. Dlaczego wiedza, tak jak każdy inny produkt, musi zostać opakowana w przyjemne opakowanie? Jaki wpływ może mieć Instagram czy Facebook na relację z klientami? Czy warto „rozdrabniać się” na inne niż blog formy promocji? I wreszcie, co wolno, a czego nie wolno w świetle zasad etyki radców prawnych i adwokatów? Na te i inne pytania prelgentka odpowie w trakcie swojej prelekcji.

16:20 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Rynek usług prawniczych 2018-2028 – prognozy i konsekwencje dla kancelarii prawnych. Jak przygotować się na zmiany?

Pan Tomasz Sęk,  wspólnik zarządzający w Naveo Sowiński i Sęk sp.j. poprowadzi wykład inauguracyjny podczas którego opowie o prognozach dla rynku prawniczego w Polsce, wskaże na co należy zwrócić szczególną uwagę w nadchodzącej dekadzie i jak przygotować się na zmiany.
Standaryzacja i automatyzacja pracy kancelarii kluczem do lepszego zarządzania czasem
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki