Program - Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami 01.02.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 09:50 Wykład Inauguracyjny: Ryszard Olszanowski - Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska

"Propozycje telemedycyny i teleopieki dla seniorów"

09:50 – 10:20 Wykład Partnera: Edyta Kocyk – CEO, SiDLY

"Wykorzystanie opasek telemedycznych w usługach medycznych i opiekuńczych"

10:20 – 10:50 Wykład Partnera: Maciej Kaczmarek - VAR Account Manager, NETGEAR Poland Sp. z o.o.

"Rozwiązania sieciowe w opiece nad seniorami"

10:50 – 11:20 Wykład Eksperta: Kamila Kocańda - Radca prawny, Kocańda & Marek Kancelaria Radców Prawnych 

"Kontrola dokumentacji medycznej z punktu widzenia NFZ"

11:20 – 11:40 Prezentacja Wystawców

11:40 – 12:10 Przerwa Kawowa

12:10 – 12:25 Wykład Partnera:  Jan Siwek - Dyrektora Działu Medycznego, Alstor

 

"Jak wykorzystać bezpieczną laseroterapię i nanosrebro przy leczeniu urazów, stopy cukrzycowej czy odleżyn"

12:25 – 12:45 Wykład Partnera: dr Jacek Gleba - MDT Medical

"Jak zorganizować efektywny i bezpieczny system Teleopieki – możliwe rozwiązania, podstawowe zalecenia, standardy europejskie i najczęstsze błędy"

12:45 – 13.15 Wykład Eksperta: Marzena Rudnicka - Prezes, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

"Senior w świecie nowych technologii"

13:15 – 13:35 Przerwa Kawowa

13:35 – 14:05 Wykład Eksperta: Bożena Zglińska - Dyrektor, Centrum Aktywności Seniora Gdynia

"Centrum aktywności Seniora jako przykład kompleksowej działalności na rzecz osób starszych w Gdyni"

14:05 – 14:35 Wykład Eksperta: dr Katarzyna Karolska - Główny Specjalista, Biuro Promocji i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Giżycku

"Teleopieka, a co to takiego?"

14:35 – 15:05 Wykład Eksperta: Magda Michalska - menedżer ds. marketingu i PR w MEDI-system, członkini Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej KIGS

"Jak stworzyć drugi dom dla seniora - wyzwania dla opieki długoterminowej w Polsce"

15:05 – 15:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Skuteczności działania laseroterapii w leczeniu pacjenta

Jan Siwek - Dyrektora Działu Medycznego w firmie Alstor podczas wykładu nakreśli historię leczniczego wykorzystywania nanocząstek srebra (nie mylić z nietrwałymi jonami), miedzi w odniesieniu do wspomagania leczenia i skuteczności na przykładzie nanosrebra w technologii aXonite.Prezentacja pokaże możliwości laseroterapii i nanosrebra jako udokumentowanej alternatywy dla trudno gojących się ran.
Wykluczenie cyfrowe a wykluczenie społeczne
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki