Program - Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami 27.09.2017

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy

"E-Opieka – w kierunku zmian usług społecznych w Warszawie"

10:00 – 10:30 Wykład Eksperta: prof. dr hab. med. Tomasz Kostka - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii

"Nowe technologie w obszarze opieki senioralnej"

10:30 – 10:50 Prezentacja Wystawców

10:50 – 11:10 Przerwa Kawowa

11:10 – 11:40 Wykład Eksperta: Monika Rosołowska - z-ca Kierownika, ds. Usług Opiekuńczych, Centrum Wsparcia Seniorów, MOPS Gdynia

"Gdyńskie doświadczenia - dobre praktyki - innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się"


Na podstawie doświadczeń, stworzenia przez gminę długofalowej polityki, która spowodowała realną zmianę sytuacji osób w podeszłym wieku, prelegentka przedstawi „obraz gdyńskiego seniora”. Efekt dialogu z gdyńskimi seniorami zaowocował stworzeniem dwóch ofert , aktywizacyjnej i wspierająco opiekuńczej.
Przedstawione zostanie Gdyńskie Centrum Aktywności Seniora oraz miejsce współtworzone przez mieszkańców dla mieszkańców czyli Laboratorium Innowacji Społecznych ( LIS ).

11:40 – 12:10 Wykład Eksperta: Marek Gabański - Właściciel portalu www.domyopieki.pl i Informatora Ogólnopolskiego "Domy Opieki i Sanatoria

"Innowacja systemowa w opiece nad seniorami"

12:10 – 12:30 Przerwa Kawowa

12:30 – 13:00 Wykład Eksperta: dr n med. Przemysław Rzodkiewicz - Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

"Możliwości i ograniczenia zastosowania nowych technologii wśród osób starszych"

Polscy seniorzy do tej pory niechętnie korzystają z nowych technologii. Na przykład smartfony według danych TNS Polska posiada zaledwie 1/4 seniorów, a połowa osób używa ich jedynie w zakresie podstawowych funkcji takich jak dzwonienie i wysyłanie SMS-ów. Celem prelekcji jest zidentyfikowanie barier związanych z pełniejszym wykorystaniem możliwości powszechnie dostępnych technologii oraz analiza skuteczności działań aktywizujacych seniorów.

13:00 – 13:30 Wykład Eksperta: dr hab. Marcin Grabowski - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

"Telekardiologia w opiece nad pacjentem starszym"

13:30 – 13:40 Zakończenie i podsumowanie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Nowe technologie w obszarze opieki senioralnej

prof. dr hab. med. Tomasz Kostka - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii podczas drugiego wykładu opowie o nowych technologiach, które są wykorzystywane w obszarze opieki senioralnej.
Gdyńskie doświadczenia - dobre praktyki - innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki