Program - Uczelnia na miarę potrzeb 21.11.2017

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: dr hab. Marek Kowalski - kierownik projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego 

"Szybkie i efektywne metody wyszukiwania podobieństw tekstów."

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Anna Jędrzejczak - Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Plagiat.pl

"Plagiatowanie i piractwo - współczesna plaga czy początek nowych norm."

10:30 – 11:00 Wykład Partnera: Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Europe Ltd

"Projektory laserowe Sony oraz najnowocześniejsze rozwiązania wspierające współpracę na wyższych uczelniach –Vision Exchange oraz najnowsza propozycja Sony i UbiCast"

11:00 – 11:10 Prezentacja Wystawców

11:10 – 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:00 Wykład Partnera: dr Dariusz Woźniak - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University

"Innowacyjne zarządzanie uczelnią i kształcenie na odległość z wykorzystaniem systemu Cloud Academy"

12:00 – 12:30 Wykład Eksperta: Katarzyna Świerk - Kierownik, Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Gdański

"Internacjonalizacja jako istotny element strategii rozwoju uczelni wyższych. Nowe formy komunikacji z kandydatem w rekrutacji międzynarodowej."

12:30 – 13.00 Wykład Eksperta: Mariusz Czerniak - Kierownik Pracowni Komputeryzacji Toku Nauczania Uczelnianego Centrum Informatycznego, UMK

"E-dziekanat w praktyce. Elektroniczne wnioski studenckie i pracownicze."

13:00 – 13:20 Przerwa Kawowa

13:20 – 13:50 Wykład Eksperta: Anna Rolczak - Dyrektor Centrum Promocji, Uniwersytet Łódzki

„Profesjonalizacja wizerunku uczelni wyższej”

13:50 – 14:20 Wykład Eksperta: Łukasz Głombicki - Szef Komunikacji LifeTube

„Jakościowe i odpowiedzialne treści na YouTube, czyli rola influencerów w edukacji”

14:20 – 14:50 Wykład Eksperta: Michał Wojciechowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Marketing treści jako przodownik marketingu uczelnianego.”

14:50 Zakończenie konferencji

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By