Program - Uczelnia na miarę potrzeb 21.11.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: Paweł Kozłowski - Pełnomocnik ds. informatycznych, Centrum Kompetencji Cyfrowych, Uniwersytet Warszawski

"e-Learning - Moda czy realna potrzeba? Stagnacja czy ewolucja?"

E-learning na dobre "zadomowił" się w środowisku edukacyjnym. W większości projektów związanych z edukacją wykorzystuje się, jeśli nie całe platformy e-learningowe, to przynajmniej elementy związane ze zdalnym nauczaniem. Obecnie, nie tylko uczelnie, czy korporacje ale także coraz częściej szkoły zauważają potrzebę propagowania tej formy edukacji. Rodzą się zatem pytania. Czym to jest uwarunkowane, modą czy może realną potrzebą? Czy e-learning w korporacji, na uczelni i w szkole ma to samo imię? Czy to nadal innowacyjna forma nauczania?

10:00 – 10:20 Wykład Partnera: Andrzej Szandała - Kierownik projektu, INTERSIEĆ

"Machine learning w blended learning na uczelni"

10:20 – 10:50 Wykład Partnera: Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Europe Ltd

"Nowoczesna wyższa uczelnia"

10:50 – 11:05 Wykład Partnera: Marek Paszkowski - Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES sp. z o.o.

"System ISOF-WORKFLOW do obsługi szkół wyższych i Projekt „ISOF dla Uczelni” dla dydaktyków i studentów"

W trakcie prelekcji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi prowadzonych przez Uczelnię spraw pracowników i studentów, przetargów i zamówień, rejestracji zadań i czasu pracy, obsługi zastępstw i delegacji, tworzenia Tablic Wyników i Tablic Kanban, obsługi zagadnień RODO i podpisu cyfrowego, a także blockchain.
Przedstawiony zostanie także ogólnopolski projekt „ISOF dla Uczelni”, którego założeniem jest przygotowanie studentów do pracy z wykorzystaniem informatycznych systemów zarządzania klasy ERP. Zajęcia odbywają się w ramach „wirtualnej firmy”. Studenci mogą pod kontrolą wykładowcy zaliczyć egzaminy i otrzymać w ramach zajęć akademickich na Uczelni Certyfikaty potwierdzające znajomość zagadnień ERP.

11:05 – 11:15 Prezentacja Wystawców

11:15 – 11:35 Przerwa Kawowa

11:35 – 12:05 Wykład Partnera: Wojciech Wrzesień - Menedżer Produktu, NASK S.A.

"Uczelnia 4.0 – nowy wymiary bezpiecznej uczelni"

12:05 – 12:35 Wykład Partnera: Filip Sadzik - Manager Zespołu Sprzedaży, A plus C Systems

"Statlook - Sprawdzony sposób na rozwiązanie konfliktów IT-EDU-BIZ"

Drogie IT? System statlook to prosty przepis dla EDU na efektywny oraz generujący oszczędności Dział IT. Zarządzanie sprzętem, legalnością oprogramowania, bezpieczeństwem kluczowych danych, pomoc użytkownikom oraz zarządzanie wdrożeniem RODO (m.in. zautomatyzowany rejestr czynności przetwarzania). 16 lat doświadczenia na polskim rynku i wdrożenia w ponad 7.000 organizacji.

12:35 – 12:45 Przerwa Kawowa

12:45 – 13:15 Wykład Eksperta: dr Piotr Mikosik - Adiunkt Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

"Strategia rozwoju uczelni wyższej - bariery i wyzwania"

Zmniejszający się rynek kandydatów na studia zaostrza warunki konkurowania w sektorze uczelni wyższych. Analizując działania uczelni można odnieść wrażenie, że znaczna część z nich wykazuje się biernością w konfrontacji z tym trendem.  Powierzchowne działania marketingowe typu poprawa wizerunku strony WWW czy silniejsza obecność na Facebooku nie są w stanie wpłynąć na wyniki rekrutacji. Kluczem do rozwoju może być kompleksowa zmiana myślenia i wdrożenie strategii obejmującej wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania uczelni, tj. obok zintensyfikowania działań marketingowych należy uwzględnić rozwój personelu, systemów IT, współpracy zagranicznej, rozwój programów nauczania. Żadne z tych działań jednak nie przyniesie wymiernych efektów dopóki osoby decydujące nie zrozumieją natury i oczekiwań swoich klientów - kandydatów i studentów.

13:15 – 13:45 Wykład Eksperta: Sebastian Szczęsny - Project Manager, Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY

"Zmiany w strategii marketingowej uczelni w dobie reformy ministra Gowina"

Nowa ustawa kształtująca ustrój szkolnictwa wyższego wymusza zmianę w strategii i praktyce działań marketingowych uczelni. Władze szkół wyższych stają przed koniecznością weryfikacji celów, grup docelowych, obszarów działania, narzędzi, środków i struktur odpowiedzialnych za budowanie wizerunku i komunikację na uczelni. Jakie wyzwania rysują się w tej sytuacji? W jaki sposób wypracować nową strategię marketingową uczelni? Jakie są możliwe warianty efektywnych rozwiązań? Jakie zagrożenia i szanse mają różne scenariusze zdarzeń?

13:45 – 13:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki