Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym 

26.01.2021 r.

Szanowni Państwo
26 stycznia 2021 roku odbyła się konferencja online "Inteligentne miasto i nowe technologie w transporcie publicznym"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili:

 • Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi 
  "Samorząd jako inicjator elektromobilności"

  (- Elektromobilność: szansa i wyzwanie dla samorządów czy zło konieczne?
  - Samorząd aktywny i kreatywny czy realizujący to co narzucone przez prawo?
  - E-mobilność jako istotny element, mający wpływ na poziom i jakość życia i zdrowia mieszkańców.
  - Narzędzia wspierające rozwój elektromobilności (podejście projektowe): partnerstwa, zespoły interdyscyplinarne, lokalne koalicje, sieciowanie pomiędzy jednostkami samorządowymi, biznesem i wsparcie instytucjonalne dla realizowanych przez podmioty zewnętrzne inwestycji.
  - Polityka informacyjna i włączanie interesariuszy i ekspertów)

 

 • Krzysztof Różański - Kierownik Serwisu, Siemens Mobility Sp. z o.o., Łukasz Borowski - Dyrektor Serwisu ITS, Siemens Mobility Sp. z o.o.
  "Sitraffic Stream – pierwszy w Polsce system priorytetu dla pojazdów uprzywilejowanych – case study z Rzeszowa"

 • Maciej Ciarkowski - Senior Technical Support, Last Mile Solutions Sp. z o.o.
  "Platforma LastMileSolutions do zarządzania infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych i rozliczania operacji ładowania. Początki, rozwój, nowe technologie. Przykładowe wdrożenia w przestrzeni miejskiej"

 

 • Paweł Rydzyński - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu
  "Transport publiczny po COVID - co dalej"
  (- Pandemia podmyje czy zatopi transport publiczny?
   - Jak zminimalizować straty dla transportu publicznego wynikające z pandemii?
   - Jakie błędy należy przestać popełniać, żeby te straty były jak najmniejsze.)

 

 • Piotr Hołubowicz - CEO & Co-founder, SEEDiA
  "Transport publiczny 4.0 - jak zarządzać flotą, informacją i redukować emisję CO2 za pomocą solarnych wiat"
  (Zastosowanie inteligentnych solarnych kiosków i wiat autobusowych w zarządzaniu i optymalizacji kosztów transportu publicznego.)

 

 • Bartosz Mazur -Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Referat Transportu Urząd Miasta Rybnik
  "Nowoczesne technologie w transporcie publicznym - bariery i wyzwania"
  (Transport publiczny jawi się jako dziedzina dość konserwatywna, bazująca w dużym stopniu na doświadczeniach, o stosunkowo niskiej skłonności do "samorzutnego" wdrażania nowoczesnych technologii. Innowacje w transporcie publicznym są wymuszane okolicznościami otoczenia, takimi jak choćby wprowadzanie rowerów miejskich czy wdrażanie elektromobilności. Równocześnie jednak trzeba pamiętać, że rynek przewozowy jest zdywersyfikowany i zawiera także grupy klientów zorientowane tradycjonalistycznie. Rosnący rynek rozwiązań w sferze obsługi pasażera (systemy taryfowo-biletowe, systemy informacji pasażerskiej i inne) nie wspiera wystarczająco miast we wdrażaniu nowoczesnych technologii, co także pozostaje nie bez wpływu na postrzeganie transportu publicznego przez klientów. Warunkiem właściwego wdrażania nowoczesnych technologii w transporcie publicznym jest dobre zdiagnozowanie potrzeb miasta, wybór rozwiązań skalowalnych i otwartych na otoczenie.)

 

 • Katarzyna Strzegowska - Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
  "Warszawski Transport Publiczny w czasie pandemii. Podjęte działania i skutki finansowe pandemii"

 

Zagadnienia tematyczne:

 • Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
 • Mobilność i elektromobilność w transporcie publicznym
 • IoT
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie i rozwiązania antysmogowe
 • Aplikacje mobilne dla miast
 • E-płatności
 • Energooszczędne oświetlenia miejskie
 • E-systemy zarządzania infrastrukturą miejską
 • Monitoring miejski
 • Utrzymanie porządku i czystości
 • Digital Signage


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych,
 • przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Konferencja odbywać się będzie na platformie Click Meeting. Jest to narzędzie nie wymagające instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze. Logowanie do wydarzenia następuje poprzez przeglądarkę internetową.

PARTNERZY 

Image
Image
Image

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Image
Image

PRELEGENCI

 Bartosz Mazur -Główny Specjalista, Wydział Komunikacji Referat Transportu Urząd Miasta Rybnik

Katarzyna Strzegowska - Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 

Piotr Hołubowicz - CEO & Co-founder, SEEDiA

Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi

Paweł Rydzyński - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu 

Maciej Ciarkowski - Senior Technical Support, Last Mile Solutions Sp. z o.o.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.