12.06.2019 r.

Systemy dla szpitali i placówek medycznych

Szanowni Państwo
12 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy dla szpitali i placówek medycznych"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Wykłady poprowadzili:

 • dr inż. Kajetan Wojsyk - Ekspert ds. jakości danych, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  "Dokumenty elektroniczne w praktyce"
  (Prelekcja oscylować będzie wokół pojęcia dokumentu mającego atrybuty dowodu – i kilku celom elektronizacji dokumentów. Moc dowodowa dokumentów (jakichkolwiek – w ochronie zdrowia, w finansach, w administracji, edukacji) opiera się na możliwości bezpośredniego dowiedzenia autentyczności, związku z wystawcą i zapewnieniem bezpieczeństwa – niezmienności tego dokumentu w czasie. W związku z powyższym omówione zostaną pojęcia dokumentu, jego formy i postaci oraz mechanizmom zapewnienia integralności w czasie przekazywania tego dokumentu drogą elektroniczną.)

 • Michał Oleksy – Kierownik projektu wdrożenia e-skierowania, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  "Wdrożenia e-usług w zdrowiu"
  (Podczas prelekcji przedstawione zostaną główne usługi w obszarze e-zdrowia, które są realizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia tj. informacje w zakresie wdrożenia elektronicznej recepty w skali Polski (co daje e-recepta, co zmieniła i jakie są bieżące statystyki) – dla przypomnienia od 1 stycznia 2020 r. recepty będą wystawiane tylko w postaci elektronicznej, a także omówiony będzie etap wdrożenia pilotażowego elektronicznego skierowania. Zaprezentowane zostaną funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (IKP) dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl)

 • Jakub Witek - Pełnomocnik Zarządu ds. Doświadczeń Klientów, CenterMed
  Michał Kasprzycki - Specjalista z zakresu telekomunikacji oraz sieci komputerowych, CenterMed

  "Czy wszystkie telefony mogą zostać odebrane? - praktyczne przykłady dla organizacji Contact Center w Przychodni - POZ, MP, AOS NFZ oraz usługi prywatne"
  (Podczas prelekcji zostanie omówiony proces budowy oraz dobre praktyki dla centrów obsługi Klienta m.in.
  * Budowa systemu i organizacja stanowisk obsługi telefonicznej - efekt specjalizacji oraz efekt skali
  * Bazy wiedzy (dla pracowników i Pacjentów)
  * Strategia dostępu dla Klienta
  * Alternatywne kanały dostępu tj. rejestracja online, chat online
  * Specyfika branży medycznej)

 • mec. Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP
  "E-recepta – kolejny krok w kierunku e-zdrowia"
  (W Polsce wystawiono już ponad milion e-recept. Niebawem liczba ta znaczenie wzrośnie, bowiem od 1 stycznia 2020 recepty będą już co do zasady wystawiane tylko w postaci elektronicznej. Jak przy wdrażaniu każdego nowego rozwiązania, pojawiają się pytania i wątpliwości związane z zasadami jego działania. W ramach spotkania przedstawię podstawowe założenia dotyczące systemu e-recepty, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, projektowane jeszcze przepisy prawne wpływające na zasady realizacji e-recept oraz związek e-recepty z Internetowym Kontem Pacjenta.)

 • dr n. med. Tomasz Maciejewski - Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
  "Komunikacja jako klucz do budowania marki szpitala i placówki medycznej"
  (Podczas prelekcji przedstawione zostaną cele i strategie komunikacji oraz akcje podejmowane w kontekście tworzenia wizerunku szpitala czy placówki medycznej.)


 • adw. Ewelina Miller - adwokat, partner w kancelarii E i M MILLER Adwokaci Sp. P.
  "Błędy medyczne - najczęstsze przyczyny powództw związanych z operacjami"
  (Podczas prelekcji poruszone zostaną tematy:
  - Błędów medycznych: przyczyna, skutek, związek przyczynowo - skutkowy.
  - Powikłań po operacji, a błędów medycznych - różnice.
  - Błąd medyczny spowodowany nieprawidłową opieką pooperacyjną
  - Przykłady błędów okołooperacyjnych w praktyce.)


 • dr Zofia Skrzypczak - Kierownik Zakładu Gospodarki Rynkowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
  "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce na tle innych krajów europejskich"
  (Celem prezentacji będzie przedstawienie skali wydatków na ochronę zdrowia w krajach europejskich, relacji wydatków na ochronę zdrowia do PKB (%) i udziału finansowania publicznego w wydatkach na opiekę zdrowotną. Są to podstawowe mierniki, wykorzystywane do porównań międzynarodowych systemów opieki medycznej – publikowane m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Na w/w tle przedstawiona zostanie sytuacja Polski w ostatnich kilku latach.)

 • Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. Rozwoju i Sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o. o.
  "System przyzywowy i komunikacji IP – nowoczesne narzędzie służące do sprawnej i efektywnej opieki"

 • mec. Szymon Zięba - Radca Prawny, Patrimonium Kancelaria Prawnicza
  "Gargamel i Batman w kolejce do lekarza - czyli ochrona danych osobowych w działalności medycznej"

 • Hanna Walczak - Starsza specjalistka ds. wdrożeń standardów GS1
  "Kody kreskowe w szpitalu. Bezpieczna farmakoterapia, bezpieczny pacjent"

 • Jarosław Kozera - Niezależny Konsultant i ekspert Pracodawców RP 
  "Zastosowanie innowacyjnych narzędzi "Pulpit menedżera "do zarządzania podmiotem leczniczym (symulacja ryczałtu)"

 • Andreas Höfler - OR1 Project Sales Manager,Karl Storz Endoskop Polska Marketing Sp. z o.o.
  "Future of Integrated OR"Przyszłość zintegrowanej sali operacyjnej"

 • Piotr Szołkowski - Extreme NetworkS
  "Rozwiązania sieciowe dla szpitali i placówek medycznych"


Tematyka konferencji:

1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3.RODO w placówkach ochrony zdrowia
4.Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY BRĄZOWI

extremenetworks-300.jpg
250-konsultant-it-manual-3.jpg

PARTNERZY

schrack-seconet.jpg
gs1_200.jpg
250-mm-poland_logo-wektorowe-1.jpg
200-logo-karl-storz.jpg
120logo-datrend-2-z-eps.jpg
medim_250.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Image

PATRONI HONOROWI

Image

PRELEGENCI

adw. Ewelina Miller - E i M Miller Adwokaci Sp. P.

Jarosław Kozera - Niezależny Konsultant i ekspert Pracodawców RP

Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. Rozwoju i Sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

dr inż. Kajetan Wojsyk - Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, CSIOZ

Andreas Höfler - OR1 Project Sales Manager,Karl Storz Endoskop Polska Marketing Sp. z o.o.

dr n. med. Tomasz Maciejewski - Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

mec. Szymon Zięba - Radca Prawny, Patrimonium Kancelaria Prawnicza

Michał Oleksy – Kierownik projektu wdrożenia e-skierowania, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki