14.06.2018 r.
Systemy dla szpitali i placówek medycznych

Szanowni Państwo
14 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy dla szpitali i placówek medycznych"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Wykłady poprowadzili:
- mec. Marcel Góra - Radca prawny, Kancelaria APLaw
"RODO w służbie zdrowia"
(Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają szczególnie wrażliwe dane, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje bardzo szczególny status.)

- Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP
"W kierunku e-zdrowia – perspektywa regulacyjna"
(Ostatnie zmiany prawne związane z e-receptą oraz procedowany obecnie projekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta stanowią kolejny krok w kierunki implementacji e-zdrowia do systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Cyfryzacja sprawia, że coraz większe ilości danych pacjentów będą przetwarzane w formie elektronicznej. Tymczasem od 25 maja 2018 r. obowiązuje już RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wprowadziło nowy standard ochrony danych osobowych. Aby ułatwić spełnienie nowych obowiązków, na ukończeniu są już prace nad kodeksem branżowym dla ochrony zdrowia, którego stosowanie może pomóc w zapewnieniu zgodności z nowymi regulacjami.)

- dr n. med. Tomasz Maciejewski - Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
"Komunikacja jako klucz do budowania marki szpitala"
(Komunikacja w obszarze promocji zachowań prozdrowotnych na przykładzie Instytutu Matki i Dziecka - komunikacja B2B, B2C, Public Relations; narzędzia komunikacji: media społecznościowe, kampanie społeczne, publikacje, eventy, akcje outdoorowe.)

- dr n. biol. Aneta Klimberg - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego i prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski  - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego
"Pisana ręcznie dokumentacja lekarska powodem poważnych utrudnień w opracowywaniu opinii sądowo-lekarskich"

- Zofia Skrzypczak - Ekonomistka, Kierownik Zakładu Gospodarki Rynkowej, Uniwersytet Warszawski
"Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce na tle innych krajów europejskich"
(Celem prezentacji będzie przedstawienie skali wydatków na ochronę zdrowia w krajach europejskich, relacji wydatków na ochronę zdrowia do PKB (%) i udziału finansowania publicznego w wydatkach na opiekę zdrowotną. Są to podstawowe mierniki, wykorzystywane do porównań międzynarodowych systemów opieki medycznej – publikowane m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Na w/w tle przedstawiona zostanie sytuacja Polski w ostatnich kilku latach.)


- Dobrawa Biadun - dr nauk prawnych, ekspertka Konfederacji Lewiatan
"Zmiany w funkcjonowaniu placówek medycznych"
(Celem prelekcji będzie omówienie projektów aktów prawnych, które wpłynęły na prowadzenie działalności przez placówki medyczne.)

- dr Anna Gawrońska - GS1 Polska
"Kody kreskowe jako wsparcie bezpiecznej farmakoterapii"

- Czesław Orda - Business Development Manager, DOCU-PARTNER Sp. z o.o.
"Jak za pomocą xpressScan skanować dokumentację medyczną pacjentów z urządzeń Epson pod systemy medyczne klientów. A także jak dzięki DocuProfessional zarządzać drukiem w placówkach medycznych."

Tematyka konferencji:

1.RODO w placówkach ochrony zdrowia
2.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
3.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
4.Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

  • Dyrektorów administracyjnych,
  • Kierowników Działów Finansowych i Księgowych,
  • Kierowników Działów IT,
  • Kierowników Działów Zamówień,
  • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
  • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Przedstawicieli administracji samorządowej.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy:
materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PATRONI HONOROWI

logo.png
ppoz dobre.png
stowarzyszenie_pl.png
logo PTH bez marginesu.png

PARTNERZY

gs1_200.jpg
250-epson-43.jpg
350infinite---kopia-2.png

PARTNERZY MERYTORYCZNI

logo.jpg
dzp_180.jpg

PRELEGENCI

Dobrawa Biadun - radca prawny,specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej
dr n. med. Tomasz Maciejewski - Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
dr n. biol. Aneta Klimberg - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego
doc. dr Zofia Skrzypczak  - Kierownik Zakładu Gospodarki Rynkowej, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego
mec. Marcel Góra - Radca prawny, Kancelaria APLaw

Czesław Orda - Business Development Manager,DOCU-PARTNER Sp. z o.o.
Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP
dr Anna Gawrońska - GS1 Polska 
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki