20.03.2018r.

Technologie w medycynie

Szanowni Państwo
20 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Technologie w medycynie"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku

Prelekcje poprowadzili:

- dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
"Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – krajowa strategia wdrażania"

- Piotr Welenc - Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska
"Strategiczne zarzadzanie szpitalem z pomocą innowacyjnych narzędzi informatycznych - szanse, wyzwania, rozwiązania."
(Podczas prelekcji prelegent poruszy następujące tematy: 1.Nowe problemy szpitali wynikające z uwarunkować prawnych i środowiskowych; 2.Nowe akty prawne konieczne do wdrożenia przez szpitale(RODO, Ustawa o jawności życia publicznego, Elektroniczna dokumentacja medyczna, Jakość i bezpieczeństwo pacjenta); 3.Jak to wszystko zintegrować, jak to wszystko zinformatyzować?; 4. Zarządzanie ryzykiem medycznym i klinicznym - nowe standardy i metodyki; 5. Informatyzacja zagadnień strategicznych w szpitalu; 6. Przykłady rozwiązań faktycznych korzyści dla szpitala i pacjenta.)

- Elżbieta Kasińska - Healthcare Sales Manager, Kontel
"Efektywny szpital - innowacyjne rozwiązania w obszarze komunikacji personelu oraz opieki nad pacjentem w placówkach medycznych"

- prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego i dr n. biol. Aneta Klimberg - Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
"Pisana ręcznie dokumentacja lekarska powodem poważnych utrudnień w opracowywaniu opinii sądowo-lekarskich"

- Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7
"Elektronizacja dokumentacji medycznej w Polsce"

- dr n. ekon. Greta Kanownik - Kierownik Działu Administracji Medycznej w SP ZOZ w Brzesku
"Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta - co nas czeka?"

- dr Anna Gawrońska - GS1 Polska
"Kody kreskowe na rzecz bezpieczeństwa pacjenta i wsparcia personelu pielęgniarskiego"

- Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP
"W kierunku e-zdrowia – perspektywa legislacyjna"
(Rozwój innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia warunkowany jest m.in. poprzez otoczenie regulacyjne, które nie może pozostawać w tyle względem nowych rozwiązań technicznych i związanych z nimi szans i ryzyk dla pacjentów. Coraz więcej regulacji prawnych odnosi się do procesów przetwarzania informacji, mając na celu ochronę danych osobowych (np. RODO) i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów (np. Dyrektya NIS).)

Tematyka konferencji:
1.Systemy i technologie wykorzystywane w placówkach medycznych

- komunikacja wewnątrzszpitalna,
- systemy zarządzania jakością,
- systemy rozliczania i generowania raportów,
- systemy do fakturowania,
- systemy rozliczeń kontraktów,
- systemy rozliczeń z NFZ,
- rozwiązania BI, BPM, HRMS,
- kompleksowa obsługa pacjentów,
- telemedycyna
- logistyka leków
- zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek,
- statystyki medyczne,
- ubezpieczenia OC dla lekarzy,
- RIS/PACS,
- LIS, HIS
- wykorzystanie technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym,
- systemy dyspozytorni dla pogotowia ratunkowego,
- outsourcing usług niemedycznych.

2.Sprzęt wykorzystywany w ochronie zdrowia
- sprzęt medyczny,
- zarządzanie informacją o sprzęcie medycznym.

3.Dokumentacja medyczna
- e-rejestracja,
- bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych,
- elektroniczna dokumentacja medyczna,
- systemy obiegu informacji,
- podpis elektroniczny.

4.Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i - organizacja zakupów grupowych,
- placówki medyczne na GPW,
- ubezpieczenia.

5. RODO w placówkach medycznych

Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

  • Dyrektorów administracyjnych,
  • Kierowników Działów Finansowych i Księgowych,
  • Kierowników Działów IT,
  • Kierowników Działów Zamówień,
  • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
  • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Przedstawicieli administracji samorządowej.

PATRONI HONOROWI

logo-pracodawcw-medycyny-prywatnej-due.jpg
logotyp_ppoz.jpg
stowarzyszenie_pl.png
image2.png

PARTNER BRĄZOWY

wk_200.jpg

PARTNERZY

gs1_200.jpg
kontel.jpg
logo_ascom_cmyk.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

logo_csioz.jpg

PRELEGENCI

dr Anna Gawrońska - GS1 Polska
prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego
Wojciecha Górnik - zastępca dyrektora ds. informacji i współpracy z regionami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7
dr n. ekon. Greta Kanownik - Kierownik Działu Administracji Medycznej w SP ZOZ w Brzesku
dr n. biol. Aneta Klimberg - Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej, UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP
Andrzej Cacko -  Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Piotr Welenc - Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki