16.06.2020 r.

Systemy dla szpitali i placówek medycznych w czasach pandemii 

Szanowni Państwo
16 czerwca 2020 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy dla szpitali i placówek medycznych"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 Prelekcje w bloku merytorycznym poprowadzili:

 • "Otoczenie regulacyjne cyfryzacji w ochronie zdrowia - stan aktualny"
  Paweł Kaźmierczyk
  - Radca Prawny, DZP (Telemedyczna Grupa Robocza)


 • "Struktura i formaty dokumentacji medycznej"
  Roman Radomski
  - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7


 • "Najważniejsze wyzwania dla podmiotów medycznych związane z cyfryzacją ochrony zdrowia"
  Wojciech Lorens
  - Dyrektor Departamentu IT Business Services, Medicover (Pracodawcy Medycyny Prywatnej)

  Andrzej Osuch - Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, LUX MED (Pracodawcy Medycyny Prywatnej)

 • "Cyfryzacja podmiotów medycznych z perspektywy dostawcy IT"
  Tomasz Judycki
  - Prezes, Polska Izba Informatyki Medycznej


 • "Zarządzanie przepływem leków i wyrobów medycznych w szpitalu"
  Anna Gawrońska
  - Ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia, Fundacja GS1


Ponadto prelekcje poprowadzili:

 • Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, ELO Digital Office
  "Przyszłość jest cyfrowa - Cyfryzacja tylko dla dużych podmiotów - NIE"
  (Rzeczywiście, cyfryzacja nie jest już kwestią dużych budżetów IT, ona jest teraz dostępna dla każdej firmy, dużej czy małej. Wręcz przeciwnie: Zwłaszcza w mniejszych firmach, zatrudniających niewielu pracowników, cyfryzacja często prowadzi do bardziej efektywnego środowiska pracy, w którym można zaoszczędzić koszty. Ponadto, same rozwiązania cyfrowe uległy zmianie, są znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika i elastyczne oraz mogą być wdrażane znacznie szybciej i łatwiej. Aktualnie się rozmawia dużo o pracy zdalnej – Jak to organizować, aby żadna sprawa nie utknęło i też są spełnione wymogi prawne?)

 • Grzegorz Sroka – Key Account Manager – Business Channel, Brother
  "Bezpieczne drukowanie w placówkach medycznych również w czasach pandemii"

 • Adam Tomczak - Central Europe SMB Sales Lead, HPE
  Robert Fijołek - Financial Account Manager, HPE

  "Innowacyjne rozwiązania Hewlett Packard Enterprise dla sektora ochrony zdrowia"

 • dr Dobrawa Biadun - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun
  "Nowe technologie w medycynie – kiedy jest to eksperyment medyczny?"
  (Technologie przyszłości wkraczają również do świata medycyny. Obok „niewidocznych” dla pacjenta zaawansowanych narzędzi diagnostycznych wskazujących na konkretny rodzaj schorzenia czy wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych w celu tworzenia nowych leków, mamy również technologie wprost wykorzystywane w procesie leczenia (spersonalizowane implanty, wydruki narządów, a nawet leczenie dolegliwości za pomocą impulsów elektrycznych). Nawet na co dzień, korzystając z nowoczesnych nośników danych korzystamy z aplikacji umożliwiających liczenie kroków, czy mierzenie ciśnienia krwi. Przyglądając się coraz szybszemu rozwojowi techniki nie możemy jednakże zapomnieć o fundamentalnym prawie pacjenta do informacji medycznej. W ramach prelekcji analizie podlegać będzie kwestia granicy pomiędzy stosowaniem aktualnej wiedzy medycznej a prowadzeniem eksperymentu medycznego.)

 • Patryk Kuchta - Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, Zastępca IOD, Medicover Sp. z o.o.
  "Podstawy przetwarzania danych osobowych pacjentów w prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej i oceny jakości medycznej na gruncie projektu Kodeksu Branżowego Polskiej Federacji Szpitali"
  (Wystąpienie dotyczyć będzie przedstawienia różnic w podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych pacjentów w związku z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, oraz tzw. oceny jakości medycznej, wraz z przykładami takie działania. Zagadnienie zaprezentowane zostanie przez pryzmat aktualnie prowadzonych negocjacji z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w kontekście zatwierdzenia tzw. Kodeksu Branżowego dla sektora medycznego.)Tematyka konferencji:

1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3.RODO w placówkach ochrony zdrowia
4.Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej

- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image

PATRONI HONOROWI

Image
Image

PRELEGENCI

dr Anna Gawrońska - GS1 Polska

Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

dr Dobrawa Biadun - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun

Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, ELO Digital Office

Patryk Kuchta - Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji, Zastępca IOD, Medicover Sp. z o.o.

Grzegorz Sroka – Key Account Manager – Business Channel, Brother

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.