01.02.2018r.

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

Szanowni Państwo
1 lutego 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Wykłady poprowadzili:

- Edyta Kocyk – CEO, SiDLY
"Wykorzystanie opasek telemedycznych w usługach medycznych i opiekuńczych"

- Bożena Zglińska - Dyrektor, Centrum Aktywności Seniora Gdynia
"Centrum aktywności Seniora jako przykład kompleksowej działalności na rzecz osób starszych w Gdyni"

- dr Jacek Gleba - MDT Medical

"Jak zorganizować efektywny i bezpieczny system Teleopieki – możliwe rozwiązania, podstawowe zalecenia, standardy europejskie i najczęstsze błędy"

- Kamila Kocańda - Radca prawny, Kocańda & Marek Kancelaria Radców Prawnych (Kancelaria dla podmiotów leczniczych)
"Kontrola dokumentacji medycznej z punktu widzenia NFZ"

- Ryszard Olszanowski - Prezes, Izba Gospodarcza Medycyna Polska
"Propozycje telemedycyny i teleopieki dla seniorów"

- Maciej Kaczmarek - VAR Account Manager, NETGEAR Poland Sp. z o.o.
"Rozwiązania sieciowe w opiece nad seniorami"

- dr Katarzyna Karolska - Główny Specjalista, Biuro Promocji i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Giżycku
"Teleopieka, a co to takiego?"

- Marzena Rudnicka - Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
"Senior w świecie nowych technologii"
(Wykluczenie cyfrowe a wykluczenie społeczne; Senior sam w domu – idea smart home; Teleopieka, telemedycyna – wdrożenie i powszechność; Rola nowych technologii  w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielności; Kierunki rozwoju nowych technologii.)

- Magda Michalska - menedżer ds. marketingu i PR w MEDI-system, członkini Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej KIGS
"Jak stworzyć drugi dom dla seniora - wyzwania dla opieki długoterminowej w Polsce"
(Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w Europie. Zanik rodzin wielopokoleniowych i mobilność zawodowa powodują, że opieka nad osobą starszą sprawowana przez najbliższych staje się coraz trudniejsza, a wręcz niemożliwa. Na miejsce w placówkach opiekuńczych czeka się coraz dłużej, często po kilka lat, państwo nie zapewnia w tej sytuacji systemowej pomocy. Prywatne domy opieki, choć coraz liczniejsze, nadal nie oferują wystarczającej liczby miejsc. Co więcej – ciąży na nich odium placówek prywatnych, które często działają z pogwałceniem praw osób starszych, bez zgłoszenia do rejestru wojewody. W połączeniu z rosnącym deficytem personelu pielęgniarsko-opiekuńczego oraz rosnącym w Polsce problemem dostępu do geriatry, otrzymujemy obraz branży, która musi się zmierzyć z problemami cywilizacyjnymi.)

- Jan Siwek - Dyrektora Działu Medycznego, Alstor
"Jak wykorzystać bezpieczną laseroterapię i nanosrebro przy leczeniu urazów, stopy cukrzycowej czy odleżyn"
(Podczas prezentacji prelegent przedstawi informacje o skuteczności działania laseroterapii i dlaczego użytkowanie SafeLasera jest innowacyjnym w Polsce rozwiązaniem dla wspomagania leczenia pacjenta. Możliwości tych urządzeń, dzięki opatentowanym rozwiązaniom rozciągają się na wiele dziedzin medycyny łącznie ze stomatologią.Prelegent nakreśli historię leczniczego wykorzystywania nanocząstek srebra (nie mylić z nietrwałymi jonami), miedzi w odniesieniu do wspomagania leczenia i skuteczności na przykładzie nanosrebra w technologii aXonite.
Prelegent skupi się na problemach z leczeniem ran u osób starszych w szczególności stopa cukrzycowa, odleżyny – jako ciężkie i trudne do wyleczenia choroby. Leczenie w rehabilitacji, także u pacjenta w domu oraz choroby reumatyczne, urazy krwiaki, neurologiczne, stomatologiczne itp. także u sportowców, unikalne zastoswania w weterynarii. Prezentacja pokaże możliwości laseroterapii i nanosrebra jako udokumentowanej alternatywy dla trudno gojących się ran.)


Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami

 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny
2.Opieka nad seniorami w Polsce
 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

Grupa docelowa:
 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny

PATRONI HONOROWI

Konsultant Krajowy.jpg
PTTM 150.png
Izba Gospodarcza Medycyna Polska.jpg
logo-kigs---150.jpg

PARTNERZY

alstor150.jpg
sidly150.jpg
mdt_200.jpg
200kopia-netgear_usa_c.jpg

WYSTAWCY

kludi_200.jpg
technomex_150.png
orliman_180.jpg
klaromed_180.png

PARTNERZY MERYTORYCZNI

gizycko_logo-bez-tla_cmyk.jpg
centrum_seniora_logotyp1.jpg
medisystem_logo-1.jpg

PRELEGENCI

Maciej Kaczmarek - VAR Account Manager, NETGEAR Poland Sp. z o.o.
Bożena Zglińska - Dyrektor, Centrum Aktywności Seniora Gdynia
Edyta Kocyk – CEO, SiDLY
Kamila Kocańda - Radca prawny, Kocańda & Marek Kancelaria Radców Prawnych
Jan Siwek - Dyrektora Działu Medycznego, Alstor
Magda Michalska - menedżer ds. marketingu i PR w MEDI-system, członkini Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej KIGS
dr Katarzyna Karolska - Główny Specjalista, Biuro Promocji i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Giżycku
Ryszard Olszanowski - Prezes, Izba Gospodarcza Medycyna Polska
Jacek Gleba - CEO MDT Medical
© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Kontakt:

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. zo.o.

tel.: +48 691 571 598
fax: +48 22/ 203 51 41
e-mail: biuro@pirbinstytut.pl