04.06.2020 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający. Jak kierować swoją ofertę do pokolenia Z? W jaki sposób przekonać nowe pokolenie do podjęcia nauki właśnie w tej konkretnej uczelni, szkole wyższej, akademii? To właśnie jedne z licznych problemów z jakimi borykają się kadra zarządzajaca i prawnicy marketingu. Aby rozpocząć skuteczną promocję najpierw należy zrozumieć zasady jakimi kierują się: Generacja X, millenialsi i pokolenie Z.

 

Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas której odpowiemy sobie na pytania:

Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji ONLINE „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 4 czerwca 2020 roku.

 

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE
  "Narzędzia cyfrowe stosowane przez uczelnie w zdalnej rzeczywistości. Legalność, ryzyka, bezpieczeństwo"
  (W trakcie prelekcji poruszone zostaną następujące zagadnienia:
  - czym kierować się przy wyborze narzędzi;
  - na co zwracać analizując regulamin lub umowę licencyjną;
  - jakie są najważniejsze zagrożenia w relacji uczelnia - dostawca narzędzia;
  - narzędzia cyfrowe a ochrona danych osobowych;
  - prawa własności intelektualnej uczelni i innych użytkowników narzędzi - jak je chronić.)

 • dr Izabela Mrochen - certyfikowany ekspert ds. dostępności cyfrowej (WCAG)
  "Nowoczesna uczelnia dostępna cyfrowo - standard WCAG w świetle nowych przepisów"

 • Anna Kiryjow-Radzka - Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
  "Komunikacja kryzysowa uczelni. Epidemia COVID-19 – przed, w trakcie i po"
  (Rosnąca liczba ludzi zainfekowanych koronawirusem połączone z ciągłym poczuciem zagrożenia sprawia, że wiele firm i instytucji staje w obliczu kryzysu. Nie omija to również uczelni. Poczucie zagrożenia należy do obszarów związanych z percepcją i osobistą reakcją na bodźce, które odbieramy. W swoim wystąpieniu skoncentruje się na konkretnych działaniach, które podjęły polskie uczelnie w procesie komunikacji kryzysowej związanej z epidemią. Wskażę pozytywne przykłady, jak również te, które mogły się przyczynić lub rzeczywiście przyczyniły się do kolejnych fal kryzysu. W sposób szczególny skoncentruję się na tych działaniach, których celem było obniżanie poczucia lęku i zagrożenia. Wskażę, dlaczego tak ważne w czasach niepewności jest utrzymanie i/lub wprowadzanie do oficjalnej komunikacji uczelni treści o swobodnym, a nieraz humorystycznym wydźwięku.)

 • Beata Rutkowska - Jaros - Key Account Manager, Betacom S.A.
  Janusz Sawicki – Sales Account Executive, Micro Focus Security
  "Szczepić czy nie szczepić, czyli jak zabezpieczyć swoje aplikacje"

  (Recepta na ochronę aplikacji przed infekcją już na etapie tworzenia jej kodu. Rozwiązania dla edukacji - Micro Focus Fortify)

 • Piotr Wojtasik - Inżynier Sprzedaży, Axence; certyfikowany trener Axence nVision®
  "Zarządzanie i bezpieczeństwo IT dla uczelni"

 • Paweł Chrobak - Kierownik Działu Serwerów i Wirtualizacji - Architekt Systemowy, Advatech
  "Wirtualizacja laboratoriów akademickich –  jak funkcjonują Uczelnie Wyższe, które wykorzystują technologie VDI. Doświadczenia z wdrożeń"

 • Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, PIRXON S.A.
  "Wartości niematerialne i prawne - jak zarządzać licencjami?"
  (Na zarządzanie licencjami oprogramowania trzeba spojrzeć pod różnym kątem, z różnych perspektyw. To nie jest dziedzina wyłącznie dyrektorów IT i administratorów systemów. Ten temat dotyczy w równym stopniu użytkowników oprogramowania, jak i zarządu każdej organizacji. W przypadku uczelni to również sprawa dla JM Rektora, Kwestora i Kanclerza. Na tym nie koniec. Prawidłowe użycie praw do licencji na oprogramowanie, to także przedmiot uwagi producentów oprogramowania, których chroni ustawa o prawach autorskich. W trakcie prezentacjiprzedstawimy jak wspieramy procesy zarządzania licencjami z użyciem systemu AssetsNinja)

 • Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
  "Wykorzystanie Internetu do działań marketingowych na przykładzie uczelni polskich i ukraińskich"
  (Szkolnictwo wyższe w Polsce przechodzi transformację w wymiarze organizacyjnym, społecznym oraz technologicznym. Przemiana idei uniwersytetu liberalnego w uniwersytet przedsiębiorczy, a także współczesny rynek usług edukacyjnych wymaga podejścia menedżerskiego, którego istotną część stanowi aktywność marketingowa. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wybrane rezultaty wieloletnich badań autora w zakresie marketingu internetowego uczelni polskich i ukraińskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań w kanale mobilnym. Autor odniesie się także do problematyki komunikacji marketingowej w czasie pandemii.)

 

Tematyka konferencji:

1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Zarządzanie licencjami i ich inwentaryzacja, przygotowanie do audytu
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image
Image

PATRONI HONOROWI

Image

PRELEGENCI

Anna Kiryjow-Radzka - Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"

Janusz Sawicki – Micro Focus Security  Sales Account Executive

Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

Paweł Chrobak - Kierownik Działu Serwerów i Wirtualizacji - Architekt Systemowy, Advatech

Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu PIRXON S.A.

Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE

Beata Rutkowska - Jaros - Key Account Manager, Betacom S.A..

dr Izabela Mrochen - certyfikowany ekspert ds. dostępności cyfrowej (WCAG)

Piotr Wojtasik - Inżynier Sprzedaży, Axence; certyfikowany trener Axence nVision®

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.