21.11.2018 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo
21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku

Prelekcje poprowadzili:

- Paweł Kozłowski - Pełnomocnik ds. informatycznych, Centrum Kompetencji Cyfrowych, Uniwersytet Warszawski
"e-Learning - Moda czy realna potrzeba? Stagnacja czy ewolucja?"
(E-learning na dobre "zadomowił" się w środowisku edukacyjnym. W większości projektów związanych z edukacją wykorzystuje się, jeśli nie całe platformy e-learningowe, to przynajmniej elementy związane ze zdalnym nauczaniem.
Obecnie, nie tylko uczelnie, czy korporacje ale także coraz częściej szkoły zauważają potrzebę propagowania tej formy edukacji. Rodzą się zatem pytania. Czym to jest uwarunkowane, modą czy może realną potrzebą? Czy e-learning w korporacji, na uczelni i w szkole ma to samo imię? Czy to nadal innowacyjna forma nauczania?)

- Anna Kiryjow-Radzka i Katarzyna Wolanin - Zespół Nowych Mediów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
"Patent czy abonament – jaka przyszłość uczelni?"
(Od akademii dla wybrańców, dzieci możnych starożytnego świata, przez uniwersytety przez kolejne stulecia kształcące garstkę wybitnych, aż po WSWN – wyższe szkoły wszystkiego najlepszego produkujące masowo licencjatów i magistrów. Od historii, przez teraźniejszość, po filozoficzną wyprawę w nieodległą przyszłość – zapraszamy do eksperymentu intelektualnego, podczas którego zastanowimy się wspólnie, czy uczelnia może skorzystać z doświadczeń kryzysu finansowego 2008 roku, czy szkolnictwo wyższe może zyskać na kryzysie zaufania oraz co wspólnego mogą mieć studia podyplomowe z car sharingiem.)

- dr Piotr Mikosik - Adiunkt Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
"Strategia rozwoju uczelni wyższej - bariery i wyzwania"
(Zmniejszający się rynek kandydatów na studia zaostrza warunki konkurowania w sektorze uczelni wyższych. Analizując działania uczelni można odnieść wrażenie, że znaczna część z nich wykazuje się biernością w konfrontacji z tym trendem.  Powierzchowne działania marketingowe typu poprawa wizerunku strony WWW czy silniejsza obecność na Facebooku nie są w stanie wpłynąć na wyniki rekrutacji. Kluczem do rozwoju może być kompleksowa zmiana myślenia i wdrożenie strategii obejmującej wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania uczelni, tj. obok zintensyfikowania działań marketingowych należy uwzględnić rozwój personelu, systemów IT, współpracy zagranicznej, rozwój programów nauczania. Żadne z tych działań jednak nie przyniesie wymiernych efektów dopóki osoby decydujące nie zrozumieją natury i oczekiwań swoich klientów - kandydatów i studentów.)

- Filip Sadzik - Manager Zespołu Sprzedaży,A plus C Systems
"Statlook - Sprawdzony sposób na rozwiązanie konfliktów IT-EDU-BIZ"
(Drogie IT? System statlook to prosty przepis dla EDU na efektywny oraz generujący oszczędności Dział IT. Zarządzanie sprzętem, legalnością oprogramowania, bezpieczeństwem kluczowych danych, pomoc użytkownikom oraz zarządzanie wdrożeniem RODO (m.in. zautomatyzowany rejestr czynności przetwarzania). 16 lat doświadczenia na polskim rynku i wdrożenia w ponad 7.000 organizacji.)


- Sebastian Szczęsny - Project Manager, Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY
"Zmiany w strategii marketingowej uczelni w dobie reformy ministra Gowina"
(Nowa ustawa kształtująca ustrój szkolnictwa wyższego wymusza zmianę w strategii i praktyce działań marketingowych uczelni. Władze szkół wyższych stają przed koniecznością weryfikacji celów, grup docelowych, obszarów działania, narzędzi, środków i struktur odpowiedzialnych za budowanie wizerunku i komunikację na uczelni. Jakie wyzwania rysują się w tej sytuacji? W jaki sposób wypracować nową strategię marketingową uczelni? Jakie są możliwe warianty efektywnych rozwiązań? Jakie zagrożenia i szanse mają różne scenariusze zdarzeń?)

-Andrzej Szandała - Kierownik projektu, INTERSIEĆ
"Machine learning w blended learning na uczelni"

- Marek Paszkowski - Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES sp. z o.o.
"System ISOF-WORKFLOW do obsługi szkół wyższych i Projekt „ISOF dla Uczelni” dla dydaktyków i studentów "
(W trakcie prelekcji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi prowadzonych przez Uczelnię spraw pracowników i studentów, przetargów i zamówień, rejestracji zadań i czasu pracy, obsługi zastępstw i delegacji, tworzenia Tablic Wyników i Tablic Kanban, obsługi zagadnień RODO i podpisu cyfrowego, a także blockchain.
Przedstawiony zostanie także ogólnopolski projekt „ISOF dla Uczelni”, którego założeniem jest przygotowanie studentów do pracy z wykorzystaniem informatycznych systemów zarządzania klasy ERP. Zajęcia odbywają się w ramach „wirtualnej firmy”. Studenci mogą pod kontrolą wykładowcy zaliczyć egzaminy i otrzymać w ramach zajęć akademickich na Uczelni Certyfikaty potwierdzające znajomość zagadnień ERP.)

- Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Corporate & Education Solutions Business Unit, Professional Solutions Europe, a division of Sony Europe Ltd
"Nowoczesna wyższa uczelnia"


- Wojciech Wrzesień - Menedżer Produktu, NASK S.A.
"Uczelnia 4.0 – nowy wymiary bezpiecznej uczelni"

Tematyka konferencji:

1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie
2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów
Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY

kopia-sony_logo.jpg

PARTNERZY

elbox24pl---250.png
nask-200.png
ads.png
heuthes_120.jpg
150-ac_systems.png

PARTNERZY MERYTORYCZNI

wsm_logotyp.jpeg
efekty.jpg
sggw_logo.jpeg

PATRONI HONOROWI

krzasp1.png
logo-rgnisw1.jpg
prom.png
polski-uniwersytet-wirtualny.png

PRELEGENCI

Piotr Gajewski - Dealer Account Manager, Professional Solutions Europe a division of Sony Europe Ltd
Marek Paszkowski - Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES sp. z o.o.
Sebastian Szczęsny - Project Manager, Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY
Katarzyna Wolanin - Zespół Nowych Mediów, SGGW
Filip Sadzik - Manager Zespołu Sprzedaży,A plus C Systems
Andrzej Szandała - Kierownik projektu, INTERSIEĆ
Anna Kiryjow-Radzka - Zespół Nowych Mediów, SGGW
dr Piotr Mikosik -  Adiunkt Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Wojciech Wrzesień - Menedżer Produktu, NASK S.A.
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki