21.11.2019 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo
21 kistopada 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzili:

 • dr inż. Paweł Lubomski - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Politechnika Gdańska
  "Zintegrowane środowisko usług IT Politechniki Gdańskiej"
  (W dobie coraz bardziej powszechnego przenoszenia usług do chmury oraz restrykcji wynikających z wdrożonych przepisów RODO Politechnika Gdańska wdrożyła własne rozwiązanie - prywatną chmurę obliczeniową. Takie podejście otworzyło nowe możliwości i pozwoliło na podniesienie poziomu świadczonych usług IT. Skalowalność infrastruktury, elastyczność w zakresie utrzymania, wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności to podstawowe cechy środowiska, w którym uruchamiane są zintegrowane usługi IT wspierające Uczelnię we wszystkich obszarach działalności.)

 • mgr Beata Mierzejewska - Zastępca Kanclerza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  "Transformacja cyfrowa uczelni"
  (Transformacja cyfrowa uczelni nieodzownie wiąże się z przeniesieniem dużej części jej aktywności do chmury. Chmura daje uczelni przede wszystkim lepsze możliwości zarządzanie procesami, oszczędności kosztów, wysoki poziom ochrony danych i lepszą organizację informacji pochodzących z różnych źródeł, a w konsekwencji – poprawę warunków podejmowania decyzji. W trakcie sesji przedstawione zostaną wybrane doświadczenia uczelni kroczącej ścieżką cyfrowej transformacji, w tym zwłaszcza: kluczowe wyzwania nowoczesnej uczelni; najważniejsze cele stawiane przed transformacją cyfrową; wybrane rozwiązania wdrożone w uczelni i efekty ich zastosowania.)

 • Paweł Kozłowski - Pełnomocnik Dyrektor ds. informatyzacji, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
  "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją"
  (Prelegent przedstawi tematykę obsługi i optymalizacji procesów związanych z edukacją.)

 • Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE
  "Uczelnia administratorem danych, czyli czy powinno się trzymać indeksy w sejfie?"
  (Prelekcja ma na celu przedstawienie jakie obowiązki musi spełniać uczelnia w kontekście przetwarzania danych osobowych swoich pracowników oraz studentów, jak i w trakcie prowadzenia badań naukowych. Omówione zostaną kwestie związane z organizacyjnym zabezpieczeniem danych, prawidłowym umocowaniem pracowników do ich przetwarzania, jak również realizacją obowiązku informacyjnego przy zbieraniu danych osobowych.)


 • dr Ryszard Balicki - Pełnomocnik rektora ds. kontaktów z mediami, Uniwersytet Wrocławski
  "Uniwersytet w świecie nowych technologii. Czy Snapchat zastąpi dziekanat?"
  (1. Nowe technologie na Uniwersytecie – edukacja i praktyka stosowania
  2. Projekt „Leopoldina on line”
  3. Rekrutacja w czasach mediów elektronicznych
  4. Wykorzystanie nowych technologii do kontaktu i informacji.)


 • Dariusz Kąkol - Pełnomocnik Zarządu, Pirxon
  Paweł Myśliwiec - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  "Jak usprawnić zarządzanie majątkiem trwałym Uczelni – doświadczenia praktyków"
  (Wdrożenie systemu klasy Enterprise Asset Management w uczelni wyższej jest dużym wyzwaniem, nie tylko ze względu na skalę ilości składników majątku uczelni, które trzeba zidentyfikować, oznakować i zaewidencjonować w systemie. Największym wyzwaniem jest budowa efektywnych procesów i zasad zarządzania składnikami majątku w ich cyklu życia, w tym ich inwentaryzacji. W naszym wystąpieniu chcemy podzielić się doświadczeniami jakie były naszym udziałem w projekcie wdrożenia AssetsNinja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.)

 • Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, ELO Digital Office
  "Każdy mówi o cyfrowej transformacji, ale jakie działania należy podjąć, aby nie tworzyć kolejnych wysp informatycznych - 8 kroków do Digital Workplace"
  (Cyfryzacja fundamentalnie zmieniła nasze życie w ostatnich latach. Coraz większe znaczenie ma mobilność, ale równie ważne jest bezpieczeństwo informacji. Młodzi ludzie wchodząc na rynek pracy nie wyobrażają sobie życia bez „elektroniki”. Coraz więcej firm oferuje zatrudnienie zdalne, gdzie nie ma stałego miejsca pracy za biurkiem. Firmy muszą się do tego dostosować , tzn. dostosować „swój IT” do aktualnych wymogów bezpieczeństwo a przy tym nie zwiększać kompleksowości rozwiązań. Niezbędnie jest, aby wszystkie potrzebne dane i aplikacje udostępnić na wszystkich urządzeniach, wszędzie i w każdym momencie i jednocześnie zagwarantować maksymalną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.)

   

 • Paweł Borettini - doradca handlowy, Agraf
  "Interaktywne narzędzia angażujące studentów"
  (Podczas prelekcji omówine zostaną monitory interaktywne z możliwością łączenia się bezprzewodowo z mobilnymi urządzeniami studentów (w dwu kierunkach) w standardzie, intuicyjne wykorzystanie materiałów mulitimedialnych w tym zdjęć, filmów, projektów, dźwięków i innych zasobów podczas prowadzenia zajęć. Angażowanie poprzez zadawanie pytań czyli rozmowa prowadzącego ze wszystkimi uczestnikami. Czy to możliwe? Testy i ocenianie studentów)

 • Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager,EPSON EUROPE B.V.
  "Jak wykorzystać nowoczesne technologie w procesie edukacyjnym?"

 

Tematyka konferencji:

1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image
Image

PATRONI HONOROWI

Image
Image

PRELEGENCI

Paweł Kozłowski - Pełnomocnik Dyrektor ds. informatyzacji, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego

dr Ryszard Balicki - Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. kontaktów z mediami

Paweł Myśliwiec - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager,EPSON EUROPE B.V.

dr inż. Paweł Lubomski - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Politechnika Gdańska

mgr Beata Mierzejewska - Zastępca Kanclerza, Szkoła Główna Handlu w Warszawie

Paweł Borettini- doradca handlowy, Agraf

Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski sp. k.

Dariusz Kąkol - Pełnomocnik Zarządu, Pirxon

Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, Elo Digital

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki