16.05.2018r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Szanowni Państwo
16 maja 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Wykłady poprowadzili:

- dr Marcin Gębarowski – adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
"Współczesne targi w służbie działań marketingowych szkół wyższych"
(Celem wystąpienia będzie przedstawienie procesu przygotowania i realizacji prezentacji targowych uczelni, jak również elementów, które determinują sukces aktywności wystawienniczej. Podczas prezentacji omówione zostaną następujące zagadania: cechy targów istotne w aktywności marketingowej szkół wyższych, etapy procesu przygotowania i realizacji prezentacji targowej, grupy osób odwiedzających stoiska uczelni, zasady prawidłowego komunikowanie się z uczestnikami targów, najczęściej popełniane błędy podczas prezentacji targowych, targi wirtualne – realna czy utopijna alternatywa dla tradycyjnych spotkań targowych?)

- dr hab. Piotr Gawliczek - prof. KSW, Dyrektor Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
"Quo vadis e-learning? Wnioski i rekomendacje z perspektywy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku"
(Celem wystąpienia będzie obalenie pokutujących mitów na temat e-learningu - organizacyjnych, technicznych i mentalnych oraz przedstawienie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jako uczelni otwartej na innowacje, zaangażowanej w międzynarodowe przedsięwzięcia e-learningowe w ramach programów wspierania transformacji systemów edukacyjnych krajów partnerskich NATO. Ponadto przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania związane z możliwościami platformy LMS ILIAS w zakresie wspierania procesu dydaktycznego (np. e-learningowe studia podyplomowe), prowadzeniem zajęć angażujących studentów, a także niekonwencjonalnych sposobów wykorzystywania mediów społecznościowych w kształceniu i szkoleniu.)

- Katarzyna Brzozowska – zastępca Kierownika Działu Nauczania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
"Kandydat z „Pokolenia Zet” - jak przygotować kampanię promocyjno-informacyjną w uczelni by spełnić jego oczekiwania."
(Celem wystąpienia będzie zwrócenie uwagi na nowe trendy i pomysły jakie możemy wprowadzić do realizacji  działań  promocyjnych szkół wyższych w związku z coraz bardziej zaznaczającą się zmianą pokoleniową i pojawieniem się kandydatów na studia z tzw. generacji Zet (xD). Przedstawione zostaną informacje nt. potrzeb, celów i zainteresowań przedstawicieli tej grupy młodzieży, ponieważ specyficzne cechy tego pokolenia stanowią dziś duże wyzwanie nie tylko dla osób zajmujących się informacją, promocją czy rekrutacją, ale również dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dla władz uczelni wyższych. Popatrzmy więc na powyższą sytuację w kategorii nowych możliwości, które niewątpliwie właśnie się przed nami otwierają. Poszukajmy nowych rozwiązań w kreowaniu wizerunku naszych szkół, by pozyskać dla nich najlepszych i najbardziej świadomych kandydatów.)

- Hubert Bubrowski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
"Nowoczesna komunikacja z „Pokoleniem Zet” sposobem na sukces promocyjny."
(Różnorodność sposobu komunikacji z młodzieżą generacji Zet to jeden z głównych aspektów prezentacji. Zmiany w sposobie przekazywania informacji, które zaszły w przeciągu kilku lat, są coraz większe i coraz szybsze. Mnogości tej nie sposób kontrolować ani moderować - można jedynie próbować biec z ich nurtem. Ciekawostką niech będzie fakt, że mimo ciągłego poszukania przez młodzież wciąż nowych sposobów dotarcia do informacji o uczelni, zapotrzebowanie na rozmowę z jej przedstawicielami jest wciąż wysokie. Dzisiaj odpowiedni splot bezpośrednich kontaktów połączony z szeroko rozumianymi mediami społecznościowymi może dać piorunujący efekt promocyjny.)

- Anna Kiryjow - Kierownik Zespołu Nowych Mediów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
"Kandydat. Facebook. Student. O nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społeczności akademickiej w social mediach."
(Facebookowy feed, instastories i snap – to współczesne przestrzenie komunikacyjne, z których korzystają nie tylko osoby prywatne, ale także marki. Marką jest dziś każda uczelnia wyższa, która w nieustającym streamie informacji konkuruje o bycie zauważoną i zalajkowaną gdzieś między komunikatem koleżanki o wyjściu na imprezę, a propozycją rzucenia tego wszystkiego i wyjechania w Bieszczady
Prelegentka w swoim wystąpieniu skoncentruje się na najbardziej aktualnych kwestiach dotyczących wykorzystania kanałów social media w rekrutacji kandydatów na studia oraz w budowaniu i utrwalaniu relacji ze studentami, absolwentami i pracownikami uczelni.
Odpowie na następujące pytania:
Czy lol-content przystoi dostojnej uczelni?
Czy kropka kończy zdanie? O kropce nienawiści.
OMG, skąd ten hajp? Jak radzić sobie z dynamicznym stylem wypowiedzi w kanałach SM?)

- Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager,EPSON EUROPE B.V. 
"Nowoczesne i oszczędne rozwiązania Epson dla szkolnictwa wyższego"

- Konrad Kosiński - Kierownik projektów B2B, Grupa Wydawnicza Helion
"Biblioteka w czasach Internetu - wsparcie dla studentów oraz wykładowców"

 
Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie
2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów
Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

250-epson-43.jpg
logo_grupahelionn-250.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

FREiSE.png
krzasp.png
puw_15_400x400.png

PRELEGENCI

Dr Marcin Gębarowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katarzyna Brzozowska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Konrad Kosiński - Kierownik projektów B2B, Grupa Wydawnicza Helion
dr hab. Piotr Gawliczek - Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej
Hubert Bubrowski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Agnieszka Wnuczak - EPSON EUROPE B.V. Sp. z o.o.
Anna Kiryjow - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki