16.02.2021 r.

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Szanowni Państwo
16 lutego 2021 roku odbyła się konferencja online  Nowe wyzwania w administracji publicznej.
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

 

Prelekcje poprowadzili:

- Marcin Grygielski - ECSEI Commercial Sector Manager, Genesys Polska
"Obsługa obywatela w dobie pandemii"

- Paweł Szmajda - Business Development Manager, Comarch
"Elektroniczna obsługa spraw panaceum na zdalną obsługę obywateli w dobie pandemii Covid 19"
(Celem prezentacji będzie omówienie idei elektronicznej obsługi spraw w urzędzie, zapewniającej obywatelom i przedsiębiorcom zdalne załatwiane swoich spraw, a pracownikom urzędów ich obsługę w trybie pracy zdalnej. W ramach prezentacji zostaną także wskazane kluczowe założenia, umożliwiające cyfryzację czynności związanych z obsługą spraw.)

- Grzegorz Filarowski - CEO, Współtwórca narzędzi IT, LOG Systems sp. z o.o.
"Wsparcie działów informatycznych - operacje z każdego miejsca w LOG Plus. Smart IT - let the work flow!"

- Joanna Baranowska - Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Usług – Centrum GovTech, KPRM
"Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa"
(Stan epidemii wyraźnie pokazał, że administracja, w tym samorządy, pilnie potrzebują nowych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych. Wielu decydentów samorządowych właśnie w związku z obecną sytuacją zaczyna po raz pierwszy sięgać po rozwiązania chmurowe. System ZUCH ma na celu usprawnienie tego procesu, a także zagwarantowanie, że usługi będą odpowiadać najwyższym standardom bezpieczeństwa. Podczas wystąpienia prelegentka przybliży doświadczenia polskiej administracji z rynkiem chmurowym na kanwie praktycznych przykładów, w tym przedstawi:
1. Czym jest ZUCH?
2. Jak inicjatywa ZUCH wpisuje się w koncepcję Europejskiej Federacji Chmur?
3. Dotychczasowe obserwacje oraz wnioski na przyszłość.
4. Kto odpowiada za ochronę zasobów w modelach chmur obliczeniowych oraz jakie wymagania muszą spełniać dostawcy, aby móc świadczyć swoje usługi w systemie ZUCH.)

- Grzegorz Obrębski, Head of Sales and Marketing, COMVERGA i Magdalena Nawrocka, Sales Manager, COMVERGA
"Szybka i skuteczna zdalna komunikacja z obywatelami"
(Komunikacja zdalna, w tym mobilna, towarzyszy nam już od dekad. Na przestrzeni tych lat powstało wiele rozwiązań i usług wykorzystujących możliwości SMS, VMS, MMS, e-mail oraz komunikatorów w formie aplikacji na telefon. Platformy masowej wysyłki wiadomości wspierające usługi komunikacji mobilnej takie jak powiadomienia personalizowane, alerty, ankiety, głosowania zdalne, kampanie informacyjne, wiadomości zwrotne, zapewniają zautomatyzowany i aktywny dialog z odbiorcami.
Obecnie rozwiązania komunikacji zdalnej znalazły się w ścisłym centrum zainteresowania. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami wykorzystania potencjału komunikacji mobilnej w Państwa instytucji.)

-Tomasz Kulisiewicz - Polskie Towarzystwo Informatyczne
"Kompetencje administracji publicznej wobec nowych wyzwań"
(Miniony rok pokazał, że coraz więcej obywateli i przedsiębiorców potrafi (i chce) załatwiać swoje sprawy życiowe i zawodowe korzystając z komunikacji elektronicznej i e-administracji. Administracja dała sobie radę, mając do tego wystarczające kompetencje. Jednak na przykładzie niełatwych zagadnień cyberbezpieczeństwa widzimy, że najbliższe lata będą od niej wymagać nowej wiedzy i nowych umiejętności. Przedstawiciele administracji samorządowej i centralnej będą musieli dawać sobie radę z nowymi wyzwaniami – od praktycznych jak np. formułowanie warunków zamówień dla systemów inteligentnego miasta, aż po umiejętności regulowania dziedzin, w których masowo pojawiają się już rozwiązania korzystające ze sztucznej inteligencji, jak energetyka lub telekomunikacja.)

- Piotr Kubiak - CEO, Statlook
"2021 zdalnie i w biurze – nowa, hybrydowa rzeczywistość oraz Statlook – zestaw praktycznych narzędzi, które pomogą nam się w niej odnaleźć"
(Żyjemy w czasach niespodziewanych zmian i pod presją ciągłej konieczności dostosowywania się do nich. Czy można skutecznie zarządzać sprzętem i oprogramowaniem oraz ludźmi niezależenie od tego gdzie w danej chwili znajdują się zarówno oni jak i my? Wiele tysięcy organizacji w Polsce znalazło już rozwiązanie, które pozwoliło im doskonale poradzić sobie z tym wyzwaniem. Podczas prezentacji pokażemy Państwu system Statlook®, który im to umożliwił.)

- dr hab. Jacek Janowski - prof. uczelni, Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
"Informatyzacja administracji publicznej w stanie pandemii i po jego zakończeniu"
(Podczas wystąpienia prelegent poruszy następujące zagadnienia: Informatyzacja jako proces celowy; Administracja publiczna jako infrastruktura organizacyjno-techniczna państwa i społeczeństwa; Pandemia jako trwający od początku 2020 roku stan globalnego, regionalnego i krajowego reżimu sanitarnego narzuconego na obywateli, przedsiębiorców i administrację; Działania zaradcze przeciw pandemii jako impuls do rewizji dotychczasowego modelu informatyzacji administracji publicznej; Diagnoza stanu administracji publicznej w stanie pandemii; Postulowane zasady działania informatyzowanej w nowych warunkach administracji publicznej)

- Sylwester Szczepaniak - Radca prawny, ekspert w obszarze paperless oraz EIDAS, Maruta Wachta sp. j.
"Paperless w administracji"
(Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie jednego z większych wyzwań administracji publicznej, w tym administracji samorządowej, jakim jest odejście od procedowania dokumentów papierowych na rzecz dokumentów elektronicznych w całej organizacji. Wdrożenie paperless to nie tylko wybór i zakup odpowiedniego oprogramowania. Paperless to zmiana jakościowa do której należy się odpowiednio przygotować prawnie i organizacyjnie. W wystąpieniu zostaną wskazane najnowsze trendy we wdrażaniu paperless w administracji publicznej oraz plany administracji rządowej ww. zakresie.)

- Bartosz Dominiak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów
"Drony w służbie współczesnego miasta"
(Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP), czyli drony coraz częściej wykonują pracę dla miast. Czas pandemii COVID-19 pokazał, że mogą stać się użytecznym narzędziem. Jaką rolę odegrają w miastach w najbliższej przyszłości?)

 

Tematyka konferencji:

 • Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
 • Praktyka wdrażania SMART CITY
 • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
 • Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
 • Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
 • Własna serwerownia czy usługi data center?
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
 • Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
 • Biometria w administracji publicznej
 • Mobile w administracji publicznej
 • Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

 • teleinformatykę
 • planowanie i zakup infrastruktury
 • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
 • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
 • zarządzanie dokumentacją
 • usprawnienie procesów
 • przetargi
 • kwestie finansowe i organizacyjne
 • zarządzanie kadrami


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER SREBRNY

Image

PARTNER BRĄZOWY 

Image

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image

PARTNER MERYTORYCZNY

Image

PRELEGENCI

Joanna Baranowska - Centrum GovTech, KPRM

Piotr Kubiak - CEO, Statlook

Sylwester Szczepaniak - Radca prawny, Maruta Wachta sp. j.

Bartosz Dominiak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów

Magdalena Nawrocka, Sales Manager, COMVERGA

Paweł Szmajda - Business Development Manager, Comarch S.A.

dr Tomasz Kulisiewicz - Polskie Towarzystwo Informatyczne

Grzegorz Filarowski - CEO, Współtwórca narzędzi IT, LOG Systems sp. z o.o.

Marcin Grygielski, ECSEI Commercial Sector Manager,Genesys Polska

 

Grzegorz Obrębski, Head of Sales and Marketing, COMVERGA

dr hab. Jacek Janowski - Politechnika Warszawska

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.