25.10.2017r.

Zarządzanie kryzysowe
w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Szanowni Państwo

25 października 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym".
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku

Wykłady poprowadzili:

- dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
"Zagrożenia hybrydowe – wyzwania dla zarządzenia kryzysowego"

- Jerzy Choromański – Specjalista ds. zarządzania kryzysowego – Biuro Ochrony Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
"Zarządzanie kryzysowe na Lotnisku Chopina w Warszawie"

- dr Andrzej Marjański - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, prodziekan Wydziału Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk
"Kierunki poszukiwania synergii w doskonaleniu zarządzania kryzysowego w Polsce"


- Radomir Korsak - Instruktor sere i personnel recovery
"Model działania rosyjskich służb i wojsk specjalnych w operacjach specjalnych i terrorystycznych"

- Maciej Maciejonek - Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego i Marcin Marjasiewicz – Inżynier Aplikacyjny w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon Safety & Infrastructure
"Przykłady wspomagania działań w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem platformy Intergraph Planning & Response"

- kpt. dr inż. Paweł Gromek - Prodziekan, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

"Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo. Współdziałanie w ramach systemów doraźnych"

- Krzysztof Ruczkowski - Specjalista ds. handlowych, Cenrex sp. z o.o.
"Integrator łączności ACU –zastosowanie w sytuacjach kryzysowych"

- Elżbieta Sideris - Dyrektor Instytutu Ratownictwa Psychologicznego
"Organizacja pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w KPZK"


Tematyka konferencji:
 • Systemy łączności
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne

Grupa docelowa:
 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

hexagon_200.png
cenrex_logo---kopia.jpg
hytera180.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

logo-podstawowe-rgb4566.jpg
instytut_rat_psych_200.jpg

PATRONI HONOROWI

kzzprm.jpg

PRELEGENCI

dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Elżbieta Sideris - Dyrektor Instytutu Ratownictwa Psychologicznego
dr Andrzej Marjański - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, prodziekan Wydziału Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk
Radomir Korsak - Instruktor sere i personnel recovery
Jerzy Choromański – Specjalista ds. zarządzania kryzysowego – Biuro Ochrony Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
kpt. dr inż. Paweł Gromek - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Kontakt:

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. zo.o.

tel.: +48 691 571 598
fax: +48 22/ 203 51 41
e-mail: biuro@pirbinstytut.pl