17.10.2018r.

Zarządzanie kryzysowe
w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Szanowni Państwo
17 października 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Medialnym za rozgłos.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili:

- mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
"Zdolność do zarządzania ryzykiem w świetle wytycznych Komisji Europejskiej"
(Wystąpienie poświęcone zostanie wytycznym Komisji Europejskiej w zakresie zdolności do zarządzania ryzykiem postrzeganej, tj. umiejętności państwa członkowskiego lub jego regionów do zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka, w szczególności jego skutków i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka do poziomu akceptowanego w tym państwie członkowskim.)

- prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko i dr Mateusz Paplicki - Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
"Medycyna ratunkowa jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w nagłym zagrożeniu"

- płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński - Wykładowca Collegium Civitas, ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON
"Możliwości wykorzystania wojsk obrony terytorialnej (WOT) w likwidacji sytuacji kryzysowych"

- mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
"Krytyczne spojrzenie na zdarzenie mnogie/masowe oczami lidera ZRM Państwowego Ratownictwa Medycznego"
(Prawidłowe postępowanie świadków zdarzenia, zespołów ratownictwa medycznego oraz służb mundurowych na miejscu zdarzenia o charakterze mnogim i masowym ma krytyczne znaczenie dla zwiększenia szans przeżycia osób poszkodowanych. Zintegrowana współpraca pomiędzy świadkami zdarzenia udzielającymi pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy jak również docierającymi służbami ma krytyczne znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanych.)

- Radosław Mysłek -
Kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu Pol`and`Rock
"Zintegrowane Centrum Dowodzenia jako niezbędne narzędzie zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych"

- Krzysztof Gralik - Główny Specjalista Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Otwocku
"Porządek informacyjny w skutecznym zarządzaniu kryzysowym"
(Określenie standardu dla przepływu informacji pomiędzy podmiotami zarządzania kryzysowego zwiększa efektywność i przyspiesza podejmowanie decyzji, zapobiega konfliktom, ułatwia codzienną pracę. Sprawia, że podmioty zaangażowane mają dobre rozeznanie w sytuacji oraz szybki dostęp do odpowiednich danych.
Ale czy tak jest? Wieloźródłowość przesyłu danych tworzy chaos informacyjny – Kto otrzymał? Komu przesłać? Czy wszyscy są powiadomieni?
Różnorodność programów wspomagania decyzji, baz danych, obrazowania na mapach itp. powoduje, że wiele gromadzonych danych jest użytecznych tylko dla ograniczonych grup. Może sposobem na podniesienie jakości użytkowej gromadzonych informacji jest uporządkowanie?)

- Marcin Marjasiewicz – Intergraph Polska Sp. z o.o.
"Przetwarzanie danych z bezzałogowych statków powietrznych – Drone Rapid Mapping"


Tematyka konferencji:

 • Systemy łączności
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne

Grupa docelowa:
 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

nordisk_2501.jpg
hexagon_200.png
rtcom_150.jpg

PATRONI HONOROWI

rescon_250.jpg
ptrm.png
lpr.png
logo-poziom.png
SGSP_150.jpg
logo-rescue-team.png
ptmr.png
cnbop100.png

PRELEGENCI

mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
prof. Juliusza Jakubaszko - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
Radosław Mysłek - Kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu Pol`and`Rock
mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Mateusz Paplicki - Instytut Nauk Administracyjnych, Uniwersytet Wrocławski

Krzysztof Gralik - Główny Specjalista Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Otwocku

 

Marcin Marjasiewicz – Intergraph Polska Sp. z o.o.
płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński – wykładowca Collegium Civitas, ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki