26.01.2017 - Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

Szanowni Państwo,

26 stycznia odbyła się konferencja "Technologie w opiece nad seniorami". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Honorowym i Medialnym za rozgłos.

senior

Podczas konferencji prelekcje wygłosili:

- Marcin Bruzda - Dyrektor Regionalny, Trend Control Systems
"Obniżenie kosztów eksploatacji w obiektach typu „Dom Seniora” – nowoczesne systemy sterowania i zarządzania. Automatyka poprawiająca efektywność energetyczną budynków."

- dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska - Kierownik Kliniki Rehabilitacji, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
"Rehabilitacja osób w wieku podeszłym"
(Tematem wystąpienia będzie omówienie zasad i możliwości kompleksowej rehabilitacji osób starszych. Celem rehabilitacji jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej w jak najszerszym zakresie i najkrótszym czasie, aby przywrócić zdolność do pracy i czynnego udziału w życiu społecznym.)

- Radosław Walasek - Kierownik Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego ALTER DOMUS
"Pobyt osoby starszej w domu opieki - oczekiwania a możliwości"

- dr hab. n. med. Wojciech Leppert - Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
"Leczenie farmakologiczne bólu przewlekłego"
(Omowione zostana trzy grupy lekow: nieopioidowe leki przeciwbolowe, opioidowe leki przeciwbolowe i adjuwanty analgetyczne stosowane w leczeniu bolu przewleklego. Przedstawione zostana glowne mechanizmy dzialania, zasady kojarzenia lekow z roznych grup i najczestsze objawy niepozadane poszczegolnych grup lekow przeciwbolowych.)

- Joanna Nowicka - Kierownik Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni
"Teleopieka jako przykład innowacyjnych rozwiązań w opiece nad seniorami"
(Prezentacja dotyczy innowacyjnych rozwiązań, które funkcjonują w mieście Gdynia. Na szczególną uwagę zasługuje TELEOPIEKA jako element usług opiekuńczych. Jest to system całodobowego monitoringu osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.)

- Marek Gabański - Prezes fundacji domyopieki.pl
"Domy opieki wczoraj i dziś"

- Piotr Najbuk - Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
"Telekonsylium geriatryczne jako przykład wykorzystania nowych technologii w opiece nad seniorami"
(Strona publiczna w 2015 roku przedstawiła interesujące rozwiązanie dotyczące finansowania opieki nad osobami starszymi - telekonsylium geriatryczne. Na czym polega to rozwiązanie i czy jest to dobry kierunek?)

senior2

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki