bannery-pirb-11.png
Szkolenie Projektowanie planów ciągłości działania

Szkolenie przygotowuje do korzystania z wzorców dobrych praktyk z zapewniania ciągłości działania (normy BS 25999, BS 25777), a także ryzyka (ISO 27005, ISO 31000) i bezpieczeństwa (ISO 27001, ISO 27002).

Image

Uczelnie na miarę potrzeb - 18.04.2024, Warszawa

W dzisiejszych czasach, nie da się prowadzić uczelni bez wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Technologia jest postrzegana jako czynnik napędzający i umożliwiający realizację strategii uczelni. W obliczu niżu demograficznego, konieczne staje się rywalizowanie o studenta. Niezbędny w tym procesie oprócz technologii IT okazuje się marketing i działania reklamowe, które pozwalają dotrzeć do zainteresowanych kandydatów z ofertą edukacyjną.
Image

Zarządzanie dokumentami w administracji publicznej - 23.04.2024, ONLINE

Przyszłość administracji to dokumenty elektroniczne. Można je łatwo przygotowywać, podpisywać, wysyłać, wyszukiwać, segregować i archiwizować, dzięki czemu stanowią nowoczesną alternatywę dla dokumentów papierowych. Już od 2025 roku wszystkie podmioty publiczne w Polsce będą miały obowiązek stosowania systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Udostępnienie jednolitego, bezpłatnego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją ma na celu usprawnienie procesów administracyjnych. Szacuje się, że docelowo z wdrożonego EZD RP będzie korzystało ponad milion użytkowników.

Image

Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania - 25.04.2024, ONLINE

Czwarta rewolucja przemysłowa, nazywana też Przemysłem 4.0 dzieje się właśnie na naszych oczach. Dzięki takim technologiom jak chmura obliczeniowa, analiza Big Data czy Internet Rzeczy możliwy jest dostęp do każdej informacji w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Dzięki Przemysłowi 4.0 możliwa jest też ekonomicznie opłacalna i bardzo elastyczna produkcja zindywidualizowanych lub małoseryjnych wyrobów, opracowanych pod ścisłe potrzeby klienta. Często czwartą rewolucję przemysłową określa się też jako przejście do przemysłowych systemów cyfrowo-fizycznych.
Image

AI w biznesie i administracji publicznej - 26.04.2024, ONLINE

Biznes powszechnie wykorzystuje AI do automatyzacji manualnych zadań, podejmowania lepszych decyzji i poprawy jakości obsługi klienta. Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach są ogromne: od obsługi klienta, przez zarządzanie łańcuchem dostaw po marketing i inne działania. Sektor publiczny dysponuje ogromną ilością danych, dlatego potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w tym obszarze jest o wiele większy niż w sektorze prywatnym. AI pomaga rozwiązywać sprawy w urzędach. Czy zastąpi część urzędników?
Image

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji  - 14.05.2024, ONLINE

O nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mówi się już od dawna. Jaki jest zakres zmian? Na co zwrócić uwagę w kwestii operatorów usług kluczowych? Jak doprecyzowane zostaną działania podejmowane w ramach obsługi incydentu? Dyrektywa NIS 2, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, wprowadza istotne zmiany na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa UE.
Image

Obowiązkowy KSeF - przygotowania krok po kroku - 21.05.2024, ONLINE

Wkrótce przedsiębiorcy staną przed obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To rewolucyjna zmiana. Przeskok w kierunku nowoczesności, usprawnienia procesów, ochrony przed ryzykiem i oszczędności – KSeF nie jest kosztem, tylko inwestycją. To narzędzie, które ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo transakcji i przyspieszyć zwrot VAT.
Image

Facility & Property Management - bezpieczna i oszczędna nieruchomość - 22.05.2024, Warszawa

Zarządzanie nieruchomością, to proces trudny i złożony, który stawia przed zarządcą wiele wyzwań – kwestia bezpieczeństwa w budynku, utrzymanie urządzeń i obiektów, outsourcing, kontrola finansowa, relacje z klientami… Ogromna odpowiedzialność ciążąca na osobach wykonujących ten zawód zmusza je do stałego podnoszenia kwalifikacji. Jakie są najnowsze trendy w obszarze zarządzania nieruchomościami?
Image

Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT - 24.05.2024, ONLINE

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu. Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.
Image

Systemy ERP - maksymalna efektywność zasobów przedsiębiorstwa - 28.05.2024, ONLINE

Rozwój przedsiębiorstwa jest uwarunkowany tym jak szybko, sprawnie i dobrze przebiega on na każdym etapie. System ERP umożliwia wgląd do wszystkich procesów w firmie. Co więcej, gromadzi niezbędne dane, na podstawie których sporządza raporty i analizy dotyczące przedsiębiorstwa. Oprogramowanie to jest nieocenionym, złożonym narzędziem do planowania i zarządzania zasobami firmy. Dzięki niemu zarówno kadra zarządzająca, jak i poszczególne działy mają wszystko pod kontrolą. Postępy technologii ERP mogą zapewnić przewagę nad konkurencją. Nie tylko pozwalają zwiększyć wydajność pracowników, ale też oferują możliwości zwiększenia zaangażowania klientów.
Image

Nowe wyzwania w administracji publicznej - 13.06.2024, ONLINE

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu. Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.
Image

Technologie w medycynie - 19.06.2024, Warszawa

Medycyna w Polsce, z punktu widzenia rozwoju cyfrowego, jest słabiej rozwinięta niż w wielu innych krajach. Ale przez półtora roku pandemii branża medyczna zanotowała ogromny skok technologiczny. Do telemedycyny w Polsce przekonało się w czasie pandemii zarówno wielu pacjentów, jak i lekarzy. Ogromnym pozytywem było wprowadzenie obowiązkowych e-recept. To pozwoliło na całą lawinę czynności po stronie placówek, jak i pacjentów, które umożliwiły różnego rodzaju wizyty telemedyczne.
Image

Data Center Nowej Generacji - 20.06.2024, ONLINE

Doba pandemii wymusiła na firmach zmiany dotychczasowego modelu korzystania z systemów informatycznych. Szczególnie małe i średnie firmy szukały rozwiązań bezpieczniejszych, bardziej niezawodnych i elastycznych, niż serwery lokalne. W poszukiwaniach metod na zachowanie efektywności i bezpieczeństwa narzędzi IT ważne kryterium stanowią koszty – nowe rozwiązania nie powinny być droższe od dotychczasowych. Kupując fizyczny serwer czy inne elementy infrastruktury przedsiębiorca nie wie przy tym jakie będzie zapotrzebowanie na te zasoby za miesiąc czy, tym bardziej, za pół roku i z reguły kupuje większe moce i przestrzenie dyskowe, niż to aktualnie potrzebne. Gdy decyduje się na usługi online może skalować zasoby obliczeniowe i magazynowe stosownie do zmieniających się potrzeb, płacąc jedynie za zasoby użyte.
Image

Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych - 03.07.2024, ONLINE

Wypadek jest niespodziewany zarówno dla ofiary jak i dla obserwatorów. W sytuacji nagłego zagrożenia życia trzeba szybko i zdecydowanie reagować. W każdym przypadku zagrożenia życia niezwykle istotne jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Każdy błąd może być przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia człowieka. W czasie akcji nie ma czasu na dyskusje. Powinna ona przebiegać sprawnie i szybko.
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki