28.02.2017 - Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny

Szanowni Państwo,
28 lutego odbyła się konferencja "Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny". Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność, Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele oraz Patronom Honorowym i Medialnym za rozgłos.

blok1

Wykłady poprowadzili:

- Tadeusz Książek - Prezes Zarządu, Klaromed
"Nowoczesny blok operacyjny i jego integracja i dekontaminacja"

- mgr Maria Ciuruś - Specjalista ds. epidemiologii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
"Budować czy modernizować blok operacyjny?"
(Blok operacyjny jest ważnym miejscem w każdym szpitalu. Powinien być nowoczesny, przestronny, funkcjonalny i bezpieczny zarówno dla pacjentów jak i dla personelu. Żaden modernizowany blok operacyjny nie spełnia warunków nowoczesnego i bezpiecznego bloku. Tańszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego bloku operacyjnego. Nieodłącznym elementem nowoczesnego bloku operacyjnego jest nowoczesna centralna sterylizatornia, w której należy przygotować bezpieczne dla pacjentów narzędzia chirurgiczne.)
"Zakażenia szpitalne u pacjentów operowanych – koszty zakażeń szpitalnych"
(Zakażenia szpitalne są jednym ze zdarzeń niepożądanych, które generują wysokie koszty leczenia (reoperacje, przedłużony pobyt pacjenta w szpitalu, stosowanie antybiotyków, ponowne hospitalizacje z powodu zakażeń miejsca operowanego, wydłużenie kolejek osób oczekujących na wykonanie operacji. Profilaktyka zakażeń jest dla szpitala tańsza niż leczenie zakażeń.)

- prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński – Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
"Blok operacyjny przyszłości"
(W 2003 ukazała się pozycja książkowa nt. bloku operacyjnego 21-go wieku. Najwybitniejsi neurochirurdzy – innowatorzy i wizjonerzy z czołowych instytucji medycznych,przedstawili swoje koncepcje. Miałem przyjemność bycia zaproszonym, aby przedstawić również moją wizję. Wiąże się ono ze zmianą paradygmatów: chirurgicznego z producent-centrycznego na pacjent-centryczny i technicznego z urządzenie-centrycznego na środowisko-centryczny. W wyniku tych zmian zaprojektowałem system zwany DoTell, który ma wykonywać dwa główne zadania: zrób (ang. „do”) i powiedz (ang. „tell”). Inna omawiana koncepcja będzie obejmowała temat “neurochirurgia: zrób-to-sam”. Wyżej zaproponowana zmiana parydygmatów i technologia DoTell-a umożliwią pacjentowi planowanie własnej operację mózgu.)

- dr hab. n med. Janusz Trzebicki - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
"Organizacja pracy i współpraca przy stole operacyjnym"
(Sala operacyjna to miejsce gdzie optymalna organizacja pracy i współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu operacyjnego pełni kluczową rolę dla osiągnięcia sukcesu. Na sukces zabiegu operacyjnego składa się wiele czynności, które muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Zachowanie określonych standardów ułatwia współpracę wielodyscyplinarną, podnosi jakość usług medycznych oraz zwiększa bezpieczeństwo chorego na bloku operacyjnym. Należy dążyć do profesjonalizmu, perfekcjonizmu, ale w szczególności powinniśmy doceniać dobrą współpracę w zespole, którego naczelnym zadaniem jest bezpieczeństwo pacjenta.)

- mgr inż. Józef Biernat - Z-ca Dyrektora ds. administracyjno- ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimonotowicza w Gorlicach, prezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej
"Aparatura Medyczna i Infrastruktura techniczna – przeglądy, konserwacje, naprawy"
(Aktualne przepisy prawne dotyczące szeroko pojętej techniki szpirtalnej. Braki rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wyrobach medycznych. Optymalna organizacj służb technicznych w szpitalu. Konieczność wprowadzenia nowych zawodów do obsługi technicznej szpitali.)

- Ryszard Kowski - Prezes Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo Konsultacyjnego ŁOŚ Sp. z o.o.
"Jezdne rentgenowskie aparaty zabiegowe - możliwość, zagrożenia i aktualne wymagania prawne"
(Podczas wykładu przedstawione będą zasady doboru wyposażenia radiologicznego do zakresu zastosowań klinicznych. Podstawowe zasady bezpieczeństwa radiologicznego na Sali Zabiegowej lub Bloku Operacyjnym. Przegląd aktualnych i nowelizowanych aktów prawnych dotyczących radiologii zabiegowej.)

- Tomasz Zakrzewski - Kierownik Bloku Operacyjnego, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
"Zarządzanie blokiem operacyjnym"

blok2

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki