14.04.2016 - Forum Banków Spółdzielczych

14 kwietnia w Warszawie odbyło się Forum Banków Spółdzielczych.
Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom.

bs 2016


W programie m.in.:

- Monika Krasińska - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
"Model bezpieczeństwa danych osobowych w świetle nowych ram prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej"
(Temat dotyczy problemu zmierzenia się przez banki z wyzwaniami, jakie niosą nowe ramy prawne ochrony danych osobowych. Jesteśmy bowiem w przededniu uchwalenia nowego Rozporządzenia Unijnego w sprawie ochrony danych osobowych, zatem instytucje finansowe czeka pewna rewolucja.)

- Maciej W. Iwankiewicz – partner zarządzający Broad-Reach MCC
"CSR od odpowiedzialności społecznej do zrównoważonego rozwoju"
(CSR jako fundament kształtowania strategii biznesowej niesie zobowiązanie realizowania przez firmę, a więc zarówno zarząd jak i pracowników, misji społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju. Wielu menedżerów twierdzi, że CSR jest kosztownym i niepotrzebnym działaniem, że nie będzie ponosić kosztów na jego wdrożenie. Świadczy to o niezrozumieniu istoty CSR, jak również unikaniu odpowiedzialności za szeroko rozumiane otoczenie biznesowe, społeczne i środowiskowe firmy. Strategiczny CSR jest szczególną inwestycją przede wszystkim w kulturę organizacyjną, relacje z pracownikami i klientami, a także w silniejszą, konkurencyjną markę.)

- Krzysztof Burzyński - Managing Partner, Biznes Innovation s.c.
"Cloud Computing jako metoda poprawy cyberbezpieczeństwa"
(Główne korzyści wdrożeń w chmurze ; Przykład wdrożenia chmurowego Call Center; Ukryte pułapki podejścia Hybrid Cloud; Ciągłość działania - disaster recovery - też w chmurze!; Zagrożenia związane z wymianą informacji poprzez internet - jak im zapobiegać)

- Zbigniew Piwko – Country Manager ReDat Recording Systems RETIA, a.s.
"Kontrola czynnika ludzkiego w kontaktach z klientem na przykładzie systemu ReDat"
(Rola czynnika ludzkiego w kontaktach z klientami; Zagrożenia związane z pracą człowieka; Sposoby minimalizacji ryzyka; Rozwiązania ReDat firmy Retia w zakresie kontroli, nadzoru, minimalizacji ryzyka; Rejestracja rozmów, zawartości ekranów PC, audio, wideo; Analityka mowy – słowa kluczowe, emocje, sposób prowadzenia rozmowy; Biometria głosowa; Quality Management)

- Mateusz Pacak - Członek Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego, Instytut Allerhanda
"Umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe (SLA) - kwalifikacja, sposób wdrażania, na co zwracać uwagę, jak definiować poszczególne części wdrożenia IT"

- Damian Sieradzon - Product Management Department Manager, MWT Solutions; Karolina Kończal -Sales Manager, MWT Solutions
"Kontrola zdarzeń i uprzywilejowanego dostępu w infrastrukturze IT"

- Kamil Staśko - Product Manager w dziale Serwerów i Pamięci Masowych, Veracomp SA
"Systemy wysokiej dostępności - Dostępność na potrzeby WSZYSTKICH aplikacji w sektorze finansowym"

- dr inż. Albert Sadowski - "Warsztaty tworzenia Planów Ciągłości Działania (PCD) Banku Spółdzielczego" czas trwania 2h

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki