30.11.2011 - Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

"Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego"
30 listopada w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji poświęcona rozwiązaniom informatycznym i sprzętowym dla Uczelni Wyższych.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych prelekcji, zarówno ekspertów niezależnych, a także przedstawicieli Firm biorących udział w spotkaniu.

Patronat Honorowy objęło: Stowarzyszenie Promocji i PR Uczelni Wyższych
Wykład inauguracyjny rozpoczął Pan prof WSTI dr hab. inż. Marek Cieciura "Dydaktyczne portale internetowe". Pan Rektor w swojej prezentacji podkreślał jak elementy portali dydaktycznych wypływają w znaczący sposób na system wspomagający proces dydaktyczny na uczelni.
Kolejny wykład rozpoczęła Pani Urszula Zwierz z tematem "Baza Badań i Publikacji Naukowych w SGH". Pani Dyrektor w swojej prezentacji skoncentrowała się na przybliżeniu uczestnikom systemów, które funkcjonują w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Po wykładach naszych ekspertów nastąpił czas na prezentację Sponsorów i Firm biorących udział w konferencji:
Złoty Sponsor, Firma NETGEAR Poland "Profesjonalne metody zabezpieczenia sieci uczelnianych",
Brązowy Sponsor, Firma OPTeam S.A. "System obsługi portierni i wypożyczeń sprzętu"
Firma uczestnicząca: DST "DST jako wiarygodny Partner w obszarze informatyzacji działów Kadr , Płac i Zarządzanie Personelem"
Firma uczestnicząca: CSF Polska "Przymierzanie ZSI"
Firma uczestnicząca: MOL Sp. z o.o. "Portal Web 2.0 - Axiell Arena - miejscem integrującym społeczność uczelni wyższej"

Wykład zamykający konferencję poprowadził Pan dr inż. Józef Piskorz w temacie "System informatyczny szkoły wyższej na przykładzie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie ". Pan doktor przybliżył zgromadzonym gościom strukturę systemów informatycznych funkcjonujących na uczelni, a także kierunki nadchodzących zamian.
W trakcie przerw uczestnicy mieli okazję odwiedzić stoiska wystawowe Firm i bezpośrednio porozmawiać o prezentowanych w trakcie wykładów systemach.
Bardzo serdecznie dziękuję Złotemu Sponsorowi: NETGEAR Poland; Brązowemu Sponsorowi: OPTeam S.A.; a także Firmom uczestniczącym: ACTION, CSF POLSKA, DST, IMAGE RECORDING SOLUTIONS, MICROSOFT, MOL, SHARP, SIMPLE.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki