25.11.2014 - Uczelnia na miarę potrzeb

"Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej", to temat pod jakim odbyła się VI edycja konferencji w Warszawie w Hotelu Radisson Blu Sobieski.
Tegoroczne spotkanie ponownie zgromadziło wielu znakomitych ekspertów, praktyków a także liderów nowych technologii, którzy przybliżyli zaproszonym gościom specyfikę najnowych rozwiązań i możliwości ich dopasowania do potrzeb każdej uczelni.
Po stronie merytorycznej wsparcia udzieli nam: Pan dr Marek Zimnak ze Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich. Pan doktor wykonał próbę typologii kryzysu komunikacyjnego na uczelni.
Kolejnym równie istotnym tematem był e-learning w ujęciu ekonomicznym i demograficznym jako nowa oferta i szansa na przewagę konkurencyjną. Prelekcję poprowadzili: Pan Prodziekan Artur Wojno wraz z Panią Dagmarą Mandat z Uczelni Łazarskiego.
Pan Piotr Topolski z Uniwersytetu Łódzkiego w swojej prelekcji skupił się na omówieniu zastosowania technologii VDI do budowy infrastruktury informatycznej na uczelni.
Następnym z grona ekspertów był Pan Dariusz Jurga, który opowiedział zebranym o monitorowaniu heterogenicznej infrastruktury i usług IT na uczelni.
Mooc - nowe szaty edukacji, to temat doktora Jacka Urbaniec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnim prelegentem merytorycznym był Pan Mariusz Czerniak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan Mariusz w swojej prelekcji skupił się na systemie USOS, jako źródle dla system POL-on.
Wykłady naszych ekspertów przeplatały wystąpienia Partnerów konferencji z zakresu nowych technologii. Pierwszym prelegentem ze strony Partnerów był Pan Artur Kania z firmy OPTeam SA. Podczas wykładu Pan Artur zaprezentował słuchaczom system obiegu dokumentów OPTiRCM, jako narzędzie wspomagające procedurę weryfikacji pracy dyplomowej.
Przedstawiciele firmy NASK; Pani Ewa Zakrzewska-Pyrek i Pan Artur Ciepiela poświecili swój wykład dedykowanej sieci usług dla klientów akademickich – dziś i jutro.
Srebrny Partner; Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. przygotował swoją prelekcję nt systemu ERP, jako rozwiązania wspierającego budżetowanie i rozliczanie finansowe projektów na uczelni wraz z odpowiednim rozliczeniem czasu pracy po stronie modułu kadrowo-placowego. Temat poprowadzili: Pan Mariusz Tracz i Pan Sławomir Chrzanowski. Wprowadzenia i prezentacji firmy dokonał, w krótkim wprowadzeniu sam Prezes; Pan Krzysztof Jaśkiewicz.
Kolejnym prelegentem był Pan Robert Skałba z firmy Arcus S.A., który opowiedział o efektywnym i oszczędnym przetwarzaniu dokumentów dla uczelni.
Pani Aleksandra Lisek z firmy Plagiat.pl opowiedziała o dobrze nam znanym systemie Plagiat.pl i ASAP jako narzędziu do wywiązywania się
z obowiązków uczelni, związanych z kontrolą antyplagiatową i elektroniczną archiwizacją prac, w związku z nowelizacją ustawy PSW z 1 października 2014 roku.
Prelekcje technologicznę zamknął Pan Sergiusz Zbyszewski z firmy Getin Noble Bank S.A., który opowiedział o elektronicznej legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą, jako innowacyjne rozwiązanie dla uczelni i korzyść dla studenta.

W trakcie całego spotkania uczestnicy mieli okazję do rozmów i konsultacji zarówno z zaproszonymi ekspertami jak i przedstawicielami Partnerów konferencji.

UCZELNIA2 14 2

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki