24.09.2015 - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

24 września we Wrocławiu odbyła się druga edycja konferencji "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym". Dziękujemy za przybycie Uczestnikom, Patronom Honorowym, Partnerom, Ekspertom i Patronom Medialnym.

Patroni Honorowi: Minister Obrony Narodowej, Wolsko Polskie, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Partnerzy Brązowi: DGT, TECHNITEL

Partnerzy: DRON HOUSE, COMEX

Wykłady poprowadzili:
- prof. zw. dr hab Piotr Mickiewicz - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej
"Szanse i zagrożenia dla systemu zarządzania kryzysowego w świetle planowanychzmian w systemie kierowania bezpieczeństwem"
- Paweł Gawłowski – Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
"Grupy ochotnicze wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Wrocławia i województwa wraz z aspektami prawnymi"
- Andrzej Nabzdyk - Kierownik Oddziału Pogotowia, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
"Organizacja działań ratowniczych w trakcie zabezpieczenia strefy Kibica na Euro2012"
- Łukasz Iskrzycki - prezes Oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej we Wrocławiu. - "Rola podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego w sytuacjach kryzysowych"
- Bartłomiej Bajak - Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Wrocław - "Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem"
- Stanisław Drosio - Członek Zarządu ObronaNarodowa.pl, Kierownik Projektu "Odbudujmy Armię Krajową" "Koncepcja Krajowego Systemu Obrony Terytorialnej"
- Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu - DGT Sp. z o.o. - "Interoperacyjność łączności kluczowym elementem w zarządzaniu kryzysowym"
- Michał Borowski - Wireless Solution Manager - Huawei Polska - "Szerokopasmowa, dyspozytorska sieć LTE"

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki