Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
10.12.2020

Szanowni Państwo
10 grudnia 2020 roku w Warszawie odbyła się konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym"
Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za aktywność,a Partnerom i Prelegentom za merytoryczne panele.

Zapraszamy do śledzenia aktualnego kalendarium wydarzeń na naszej stronie oraz na Facebooku.

Prelekcje poprowadzili:

 • dr Krzysztof Głowiński - Policjant Komendy Stołecznej Policji
  "Systemy informacyjne i ich kompatybilność w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym państwa"

 • Anna Makowska – Kierownik projektu, IBCOL
  "Nowoczesne rozwiązania w zakresie detekcji, analizy i wsparcia zarządzania kryzysowego"

 • Ewa Marciniuk - Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych, Enspirion
  Sebastian Kobryn - Główny Specjalista ds. Usług Telekomunikacyjnych, Enspirion
  "Zarządzanie kryzysowe z interoperacyjnością systemu TETRA"

 • Jacek Mandas - Prezes Zarządu, Astri Polska sp. z o.o.
  "Systemy satelitarne jako wsparcie zarządzania kryzysowego"

 • Miłosz Kałuża - doradca techniczny, EuroPro Group
  "Drony z kamerami termowizyjnymi jako wsparcie działań ratunkowych"
  (Zalety wykorzystywania kamer termowizyjnych z bezzałogowymi statkami powietrznymi, przykłady zastosowań w sytuacjach kryzysowych, dostępne rozwiązania kamer termowizyjnych dla dronów oraz szkoleń)

 • dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna
  "Systemy symulacji i sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych"
  (Koncepcje i realizacje konstrukcji systemów informatycznego wspomagania decyzji wraz z podsystemami sztucznej inteligencji do rozpoznawania sytuacji kryzysowych i podsystemami symulacji interaktywnej: 
  • do prognozowania rozwoju rozprzestrzeniania się zagrożeń,
  • do wyznaczania decyzji o przeciwdziałaniu,
  • do szkolenia decydentów.
  Zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania informatyczne do wsparcia strategicznego planowania z wykorzystaniem metod i narzędzi, wykonanych przez Zespól Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych z Wydziału Cybernetyki WAT, którym kieruje autor prelekcji. Przedstawione będą również koncepcje prowadzonych z udziałem prelegenta polskich i międzynarodowych gier wojennych, służących analizom strategicznym i operacyjnym)

   

 • st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
  "Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)"(Podczas prezentacji zostaną przedstawione następujące zagadnienia: automatyzacja procesu alarmowania służb, dostęp do zasobów informacji przestrzennej (mapy GIS ), monitorowanie floty pojazdów w służbach, programy wspomagające i modelujące rozwój zdarzenia, zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych, integracja różnych systemów teleinformatycznych)

   

 

Tematyka konferencji:

 • Systemy łączności
 • Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image
Image
Image
Image
Image

PRELEGENCI

Dr Krzysztof Głowiński - Policjant Komendy Stołecznej Policji

Ewa Marciniuk - Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych, Enspirion

Miłosz Kałuża - doradca techniczny, EuroPro Group

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna

Sebastian Kobryn - Główny Specjalista ds. Usług Telekomunikacyjnych, Enspirion

 

Jacek Mandas - Prezes Zarządu, Astri Polska sp. z o.o.

st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

Anna Makowska – Kierownik projektu, IBCOL

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.