PRELEGENCI

Marcin Ruciński - Ekspert ds. systemów biletowych

Kilkunastoletni pracownik UM Warszawa i główny administrator systemu biletowego w Warszawie.Wielokrotny prelegent, panelista oraz moderator na konferencjach w Polsce i na świecie, związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu SmartCity, BigData, AI oraz IoT.Autor wielu publikacji w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii dla systemów biletowych oraz sektora publicznego. Współtwórca nowych rozwiązań technologicznych m.in. dla warstwy elektronicznej w nowym dowodzie osobistym w Polsce.

Prywatnie ojciec trzech córek.
Hobby: fotografia, podróże oraz lotnictwo.

Paweł Rydzyński - Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, Project Manager w Infra Centrum Doradztwa
Sp. z o.o.

Ekspert w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładów jazdy, systemów taryfowych i integracji poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego. Publicysta transportowy współpracujący z mediami branżowymi i ogólnymi. Współpracuje z sejmową Podkomisją ds. transportu kolejowego i poczty.

Michał Olejko - Dyrektor Pionu Sprzedaży, Eveo sp. z o.o.

 Z branżą multimedialną związany od 12 lat. W firmie Eveo zajmuje stanowisko Dyrektora Sprzedaży. 

Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Ukończyła studia magisterskie z zakresu politologii i historii oraz studium podyplomowe z europeistyki. Pracowała jako: nauczyciel, gminny dyrektor szkół, pracownik polityczny w tym asystent Posła RP. Dwie kadencje była Burmistrzem Miasta Dynowa, jedną kadencję Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego. Od lat 90 działa w samorządach, w tym powiatowych. Od 2013 roku jest Dyrektorem ZTM w Rzeszowie.

Grzegorz Malec - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Od lat związany z branżą transportową. Od 2004 roku pracował w Dziale Transportu Zbiorowego, a następnie Biurze Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Lublin. Od 2009 roku zatrudniony w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie. W 2010 roku został kierownikiem Działu Przewozów i Rozwoju Sieci Komunikacyjnej ZTM, a dwa lata później zastępcą dyrektora ds. przewozów. Współodpowiedzialny za wdrożenie jednego z największych projektów transportowych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. „Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego. Promuje ekologiczne rozwiązania transportowe, dzięki którym miasto Lublin uzyskało liczne nagrody na arenie ogólnopolskiej, m.in. w konkursach „Asy Transportu Publicznego” w kategorii „Miasto Roku/Ekologiczne Miasto Roku” oraz ECO-MIASTO organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce.

Mikołaj Kwiatkowski - Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu, Trapeze Poland

Przedstawiciel pokolenia "Y", orędownik nowoczesnych technologii w transporcie publicznym. Regularny pasażer komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Zwolennik zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w biznesie. Zawsze powtarza, że w transporcie publicznym najważniejszy jest pasażer. W Trapeze Poland odpowiedzialny za marketing i kontakt z mediami.

Grzegorz Wdowiński - Kierownik Działu Szkoleń,Posnet Polska S.A.

Związany z branżą fiskalną ponad 20 lat. Pracował jako serwisant w Oddziale Warszawa. Jego umiejętności przekazywania wiedzy za pomocą szkoleń szybko zostały odkryte. Edukował z zakresu serwisu, przedstawiał portfolio firmy i współpracował z dealerami jako handlowiec.Aktualnie Grzegorz kontynuuje obowiązki szkoleniowca. Prowadzi konferencje i warsztaty produktowe oraz opracowuje funkcjonalności w urządzeniach Posnet,a także interpretuje rozporządzenia Ministra Finansów dot. kas online i ich funkcjonalności.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki