PRELEGENCI

Bogdan Lontkowski - Dyrektor Regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie, Ivanti

Od 30 lat w branży IT. Był prezesem JTT Czechy rozwijając skutecznie sprzedaż do krajów ościennych. Przez 8 lat zajmował się z sukcesem budowaniem kanału partnerskiego i działu Consumer w Fujitsu-Siemens. Kilka następnych lat odpowiadał w Microsoft za międzynarodowych klientów w dziale OEM MNA. Od siedmiu lat będąc na pozycji Dyrektora Regionalnego buduje pozycję Ivanti (wcześniej LANDESK) w regionie w oparciu o kanał partnerski.

Pavel Arno - Dyrektor sprzedaży i marketingu, Tecna sp. z o.o.

Od ponad 10 lat jest związany z branżą informatyczną. Promotor nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania dokumentami i optymalizacji procesów biznesowych. Mając doświadczenie kilkudziesięciu wdrożeń informatycznych dla różnych sektorów gospodarki łączy wiedzę biznesową z techniczną. W firmie informatycznej Tecna zajmuje się sprzedażą i rozwojem biznesu w Polsce, budowaniem kanałów partnerskich oraz ekspansją na rynkach zagranicznych.

dr Marcin Kowalczyk - pracownik naukowy Katedry Prawnej Ochrony Państwa na Wydziale Administracji i Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia dyplomowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, przy współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwem Obrony Narodowej. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk politycznych uzyskał z wyróżnieniem w 2008 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Stypendysta Funduszu Norweskiego - w okresie 07.2010 – 06.2011 odbył 12-miesięczny staż naukowy w Islandii (University of Akureyri).
Prelegent jest autorem około 30 artykułów i prac badawczych w postaci rozdziałów w monografiach naukowych, jego badania naukowe koncentrują się na cyfrowej transformacji państwa, innowacjach technologicznych w e-administracji, robotyzacji i automatyzacji. Posiada również doświadczenie w pracy dziennikarskiej oraz kreowaniu wizerunku - w latach 2003-2005 pracował jako dziennikarz (staż w Reuters, praca w dziale biznes w Gazecie Prawnej), posiada również kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z branżą public relations i media relations.

 

Tomasz Proć - radca prawny, senior associate w kancelarii Maruta Wachta sp.j.

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym w obszarze nowych technologii. W Kancelarii Maruta Wachta wspiera przedsiębiorców w zakresie wdrożenia oraz utrzymania zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Ponadto, doradza operatorom telekomunikacyjnym, w tym w zakresie obowiązków publicznoprawnych tego sektora. Uczestniczył w pracach wdrożeniowych budowy sieci szerokopasmowych, zarówno jako przedstawiciel przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i pracownik administracji publicznej. Brał udział w wielu pracach legislacyjnych obszaru TMT.

 dr hab. Jacek Janowski - profesor w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2016 adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie. Od 1 listopada 2016 roku  profesor w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Wziął udział w ponad 50 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Ponadto opublikował ponad 100 artykułów naukowych i popularno-naukowych w zakresie problematyki na stylu prawa, administracji, filozofii, etyki, cybernetyki i informatyki. Aktualnymi obszarami jego zainteresowań są: prawo nowych technologii, globalne społeczeństwo informacyjne, administracja elektroniczna, cyfrowe państwo, etyka prawnicza, współczesne kultury prawne zarządzanie wiedzą filozofia techniki, zasady ustroju politycznego państwa i nauka administracji.

Jarosław Rupiewicz – Główny Specjalista ds. Analiz i Standardów w Departamencie Bezzałogowych Statków Powietrznych – Urząd Lotnictwa Cywilnego

Absolwent wydziału lotniczego Akademii Obrony Narodowej (obecnie: Akademia Sztuki Wojennej) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 19 lat związany zawodowo z lotnictwem cywilnym – od działalności operacyjnej dużych linii lotniczych do pracy w administracji publicznej. Od 2 lat piastuje stanowisko Inspektora w Departamencie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Miłośnik nowych technologii, kultury gier wideo oraz biegania długodystansowego.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki