PRELEGENCI


 

Image

Mateusz Dyrda - Dyrektor Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4.AI

Prezes Stowarzyszenia Robotyków SKALP, konstruktor, robotyk, ale też edukator i animator społeczności. Studiował filozofię na Uniwersytecie Gdańskim oraz nanotechnologie na Politechnice Gdańskiej. Członek wielu zespołów pracujących nad pojazdami autonomicznymi i innowacyjnymi produktami. Od wielu lat zaangażowany w trójmiejską społeczność fab labów i makerspace’ów. Ze sportów najbardziej lubi wygrywać hackathony i latać dronami wyścigowymi.

Image

Eryk Wąsek - Business Development Manager, Integart Sp. z o.o. (odpowiedzialny za implementacjętechnologii HP Multi Jet Fusion)

Ekspert z blisko 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży, zarządzaniu i coachingu w przedsiębiorstwach o różnych profilach działania. Ekspert w budowaniu tradycyjnej sieci sprzedaży i alternatywnych kanałów dystrybucji. Praktyk w zakresie zarzadzania operacjami, administracją, inwestycjami, rozwojem i złożonymi projektami technicznymi i technologicznymi. Doświadczony w zarządzaniu przedsiębiorstwem na różnych szczeblach odpowiedzialności z umiejętnością pracy w dużej organizacji biznesowej o strukturze macierzowej.
Przez szereg lat menadżer zarządzający średniego szczebla w firmach reprezentujących różne kultury biznesowe i profile działalności. Z 6 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy w HQ kilku korporacji w Warszawie.
Od 2011 roku ściśle związany z branżą druku 3D w Polsce, prekursor implementacji rozwiązań Rapid Manufacturing w obszarach przemysłu funkcjonujących w naszym kraju. Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający w e-Prototypy S.A; Dyrektor Handlowy w Materialise S.A, Prezes Zarządu w 3D Team Sp. z o.o. Współzałożyciel Stowarzyszenia Polskiej Branży Druku 3D.
Absolwent Central Connecticut State University New Britain i Politechniki Wrocławskiej.
Po godzinach miłośnik psów rasy buldog francuski.

Image

Hubert Gleba - Business Development Manager, Integart Sp. z o.o. (odpowiedzialny za implementację technologii HP Multi Jet Fusion)

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Wieloletnie doświadczenie w branży druku 3D zaczynał w 2011r. w e-Prototypy S.A. – pierwszym polskim kompleksowym centrum prototypowym.
Były Prezes Zarządu Personalise Sp. z o.o. zajmującej się wydrukami 3D dla klientów indywidualnych, branży reklamowej, medycznej i pokrewnych, która w 2014r. została włączona do Materialise. Przez następnych kilka lat Account Manager w Materialise S.A. odpowiedzialny za rozwój i prowadzenie dużych projektów związanych z prototypowaniem oraz manufacturingiem w technologiach przyrostowych.
Mentor na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym w Biznesowym Indywidualnym Programie Studiów.
W wolnych chwilach fan motoryzacji i nowinek technologicznych a w sezonie zapalony narciarz.

Image

Marek Amrozy - Prokurent, Kierownik działu efektywności energetycznej. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Doświadczony audytor energetyczny, specjalista ds. efektywnego wykorzystania i wytwarzania energii. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A.. Autor lub współautor kilkuset audytów energetycznych z zakresu: procesów technologicznych, budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz koordynator zespołów eksperckich wykonujących audyty energetyczne przedsiębiorstw. Koordynator zespołów eksperckich weryfikujących inwestycje ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw zrealizowane ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Audytor wiodący ISO 50001.

Image

Iwona Sorbian - Interim & Change Manager/Coach ICC/Ceryfikowany Terapeuta Ustawień Systemowych w Biznesie, SORBIAN BUSINESS CONSULTING

Ukończyła studia inżynierskie w SGGW na WTD - specjalizacja Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw, studia magisterskie w WSB – kierunek Zarządzanie (praca mgr nt. specyfiki zarządzania zmianą w polskich firmach rodzinnych), studia podyplomowe w SGH - kierunek Zarządzanie Wartością Klienta, Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (Instytut Psychologii Biznesu Values), MBA w WSB oraz wiele szkoleń biznesowych, coachingowych, trenerskich i rozwojowych. Min. bardzo dobrze poznała metodę Silvy, NLP, Ustawienia Systemowe, Komunikat Otwarty dzięki czemu poznała szeroko aspekt ludzki w biznesie. Jest współautorką książki Dylematy HR – owców, Innowacje i Zarządzanie Produkcją oraz wielu artykułów i felietonów. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji skierowanych do kadry i właścicieli firm.
W pracy kieruje się ponad wszystko widzeniem człowieka w człowieku, zrozumieniem istniejących okoliczności i potrzeb oraz zawsze pracuje w oparciu o cel.
Prywatnie wciąż się rozwija, bo z jednej strony kocha rozwój a z drugiej życie stawia jej wiele wyzwań.

Image

Maciej Kubiak - Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

Współkieruje praktyką IP/TMT w LSW. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie oraz arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Autor szeregu publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019) oraz publikacji Thomson Reuters pt.:"World Intellectual Property Rights and Remedies - Laws with Commentary" pod redakcją Center for International Legal Studies (Salzburg, Austria). Twórca i redaktor naczelny „LSW IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (lswipblog.pl). Rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – Chambers & Partners w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie IP, TMT oraz rozwiązywania sporów (dispute resolution).

Image

Zbigniew Ziewiec – Konsultant Handlowy ds. systemów ERP, OPTeam S.A.

Konsultant ds. systemów informatycznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą rozwiązań IT – systemów klasy ERP, WMS, BI, CRM, BRM oraz usług z nimi związanych. W przeszłości odpowiedzialny za budowę i zarządzanie biurami regionalnymi, rozwojem biznesu i zarządzaniem zespołami handlowymi w giełdowych spółkach z branży IT. Obecnie odpowiedzialny za współpracę z aktualnymi oraz potencjalnymi Klientami OPTeam S.A.

Image

Tomasz Warchała - LLCD Sp. z o.o.
Odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację platformy nAxiom , od 22 lat związany z rynkiem IT. Praktyk w zakresie systemów Low-Code, ERP, WMS i TMS. Doświadczenie zdobywał realizując ponad 50 projektów na terenie Polski i krajów UE.

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.