Program - Workflow - dokumenty pod kontrolą 18.04.2019

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: Małgorzata Michalczyk - Dyrektor ds. Administracji w Colliers International Poland

"Intranet - czy może zastąpić papierowy obieg w biurze?"

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Monika Pietruszyńska - Doradca ds. Procesów Biznesowych, ASTRAFOX Sp. z o.o.

"Obieg dokumentów na przykładzie obiegu faktur i portalu pracownika"

Jest XXI wiek. Czy nadal w wersji papierowej obsługujesz akceptację faktur, zamówień i zapotrzebowań? A może delegacje, paski wynagrodzeń, wnioski urlopowe i teczki pracowników? Możesz to zmienić w ciągu miesiąca.

10:30 – 11:00 Wykład Partnera: dr Maciej Karpicz - DLabs

"Jak Sztuczna Inteligencja może pomóc w skróceniu obiegu dokumentów - business case"

Podczas wystąpienia prelegent zaprezentuje możliwości użycia Sztucznej Inteligencji (Uczenia Maszynowego) w celu analizy dokumentów oraz skracania procesów obiegu dokumentów na przykładzie kilku wykonanych wdrożeń, które pozwoliły na redukcję pracy ręcznej o ponad 80%. Opowiemy o wyzwaniach, problemach oraz korzyściach w stosowaniu tego typu podejścia do redukcji prac manualnej.

11:00 – 11:10 Prezentacja Wystawców

11:10 – 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:00 Wykład Partnera: Izabela Mrochen - doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener programu memoQ,  Uniwersytet Śląski

"Przygotowanie e-dokumentów zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności"

Rosnąca potrzeba wykorzystania portali korporacyjnych oraz digitalizacja dokumentów wymusza wdrożenie efektywnego obiegu dokumentów zgodnie ze Standardem EN 301 549, Dyrektywą UE oraz projektem Ustawy dotyczącej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. W związku z powyższym tworzenie treści cyfrowej nie tylko na stronach internetowych ale przede wszystkim w dokumentach powinno być oparte na stosowaniu dobrych praktyk aby każdy użytkownik treści cyfrowej oraz pracownik firmy miał możliwość dotarcia do dostępnej informacji. W trakcie prezentacji zostaną omówione zasady i wytyczne WCAG 2.0, które tworzą fundament dostępnych treści w dokumentach cyfrowych zamieszczonych na stronach internetowych oraz przesyłanych wewnątrz firmy.

12:00 – 12:30 Wykład Eksperta: Rafał Skibicki - Kancelaria Szostek_Bar i Partnerzy

"Kontrowersje dotyczące ePodpisu"

W swoim wystąpieniu prelegent poruszy zagadnienia związane z kwestią ważności podpisu elektronicznego, przede wszystkim w świetle najnowszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących kwalifikowanego podpisu elektronicznego wyposażonego w funkcję skrótu SHA-1. Ponadto prelegent omówi także pozostałe, wciąż budzące wątpliwości, skutki prawne wiążące się z elektroniczną formą czynności prawnych na tle zarówno formy pisemnej jak również formy dokumentowej.

12:30 – 13.00 Wykład Eksperta: Grzegorz Jakóbiak - Muzeum Narodowe w Krakowie

"Digitalizacja cyfrowej kultury - szanse i zagrożenia"

Digitalizacja to bardzo dobra metoda zabezpieczenia zbiorów, nie tylko przed wojną, ale także przed innymi zagrożeniami, z którymi spotykamy się na co dzień. Cyfrowe kopie, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania, są teoretycznie nieśmiertelne. Nie dotknie ich ogień, woda, zaczytanie, czynnik biologiczny ani naturalny rozkład. Niestety dane cyfrowe są ulotne, ich strata przychodzi zazwyczaj nagle. Jak zarządzać takimi cyfrowymi materiałami, żeby ich nie stracić?

13:00 – 13:20 Przerwa Kawowa

13:20 – 13:50 Wykład Eksperta: Stefan Cieśla - Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Stefan Cieśla

"Certyfikacja jako potwierdzanie tożsamości w sieci. Czynności prawne w wirtualnym świecie."

Wraz ze zmianami społecznymi zmieniają się sposoby potwierdzania faktu złożenia oświadczenia woli. Problem został rozwiązany już 4000 lat temu. Jak wygląda to dzisiaj? Czy w świecie wirtualnym możemy być pewni naszych oświadczeń? Kiedy jest potrzebny podpis elektroniczny? Co pozwala na zawarcie bezpiecznej transakcji w ramach PSD2?

13:50 – 14:20 Wykład Eksperta: dr Karol Dowgiało - Narodowe Archiwum Cyfrowe, doktor nauk humanistycznych, członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn. „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”

"Workflow w archiwach państwowych - po co nam modernizacja ZoSIA"

Archiwa państwowe realizują szereg zadań z zakresu m.in. gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, ewidencjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych. Część tych zadań, przede wszystkim dotyczących ewidencjonowania i opracowania, realizowanych jest w obrębie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. Prowadzone obecnie prace modernizacyjne systemu ZoSIA mają na celu większą automatyzacje procesów oraz ich optymalzacje.

14:20 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki