PARTNERZY WYDARZENIA

Hexagon Safety & Infrastructure jest wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych dla instytucji rządowych, administracji publicznej, transportu oraz dostawców usług działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a także w sektorze usług sieciowych i branży komunikacyjnej.
Jako światowy lider, doświadczony innowator oraz zaufany partner wspiera życie milionów ludzi na całym świecie dostarczając rozwiązania i technologie wspomagające podejmowanie kluczowych decyzji w codziennej pracy. Więcej informacji na stronie: hexagonsafetyinfrastructure.com.
Hexagon Safety & Infrastructure jest częścią grupy kapitałowej Hexagon AB (notowanej na Nordyckiej Liście Giełdowej: HEXAB; hexagon.com), wiodącego dostawcy technogii w dziedzinie projektowania, pomiaru i wizualizacji.

 

DGT od prawie 27 lat wnosi aktywny wkład w rozwój telekomunikacji w Polsce. Uczestniczy w modernizacji łączności zarówno na rynku operatorów telekomunikacyjnych, jak i w sektorach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz w przemyśle, biznesie i administracji.

Specjalnością DGT jest konstrukcja i produkcja zintegrowanych systemów łączności dyspozytorskiej DGT-MCS. Mają one zastosowanie na różnych rynkach, a ich cechą szczególną jest integracja używanych na danym obszarze przewodowych i radiowych środków łączności w jednolity system telekomunikacyjny. Systemy DGT-MCS nadają się doskonale do organizacji specjalistycznych stanowisk operatorskich, gdzie operator - na dedykowanej konsoli – przyjmuje zgłoszenia, dokonuje ich dalszej dystrybucji, w szczególności zaś kieruje i nadzoruje pracę podległych mu służb. System dedykowany jest dla instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, jak również dla kluczowych sektorów gospodarki państwa. Może pracować w trudnych warunkach środowiskowych.

 

Główny obszar działania firmy IBCOL to promowanie międzynarodowej współpracy i transfer technologii.Sprzedaż bezpośrednia i pośrednictwo w dostarczaniu rozwiązań i usług w dziedzinach: lotnictwo, bezpieczeństwo, obronność. Oferujemy: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenia dla użytkowników. Naszym celem jest zwiększanie wartości dodanej produktów poprzez badania i rozwój prowadzone w Polsce. Posiadamy ISO 9001:2008.

Produkty i usługi:

  • Systemy radarowe
  • Wyposażenie EOD/IEDD/C-IED
  • System detekcji ludzi przez ścianę

SCHILLER AG to szwajcarski producent aparatury medycznej z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, systemów ratownictwa medycznego, spirometrii i pulmonologii, rehabilitacji kardiologicznej, monitorowania pacjenta i rozwiązań informatycznych z obszaru zarządzania badaniami. Od ponad czterdziestu lat oferuje sprzęt uznanej jakości, proponując innowacyjne rozwiązania i wprowadzając najnowsze oprogramowanie zarówno dla klinik i przychodni, jak i gabinetów prywatnych. W Polsce reprezentowana jest przez spółkę Schiller Poland, która odpowiada zarówno za sprzedaż aparatury medycznej jak i opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Najmłodszą i prężnie rozwijająca się dziedziną jest aparatura z zakresu ratownictwa medycznego w wydaniu profesjonalnym, przeznaczonym dla specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej i medycyny katastrof, i w wydaniu popularnym w postaci defibrylatorów AED różnej konstrukcji i przeznaczenia. Z sukcesem wprowadziliśmy na rynek nowoczesny aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o nazwie Easy Pulse, łączący dążenie do wysokiej efektywności czynności ratowniczych i bezpieczeństwa pacjenta z dbaniem o komfort i wygodę pracy ratowników. Nasze aparaty, spełniając wyśrubowane normy techniczne dla aparatury medycznej, oferują Użytkownikom ergonomiczne i lekkie rozwiązania, czyniąc standardem myślenie o wszystkich obszarach zastosowań oferowanych urządzeń.

PATRONAT HONOROWY

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym. Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR od ponad 57. lat prowadzi działalność ratowniczą, szkoleniową, wychowawczą i informacyjną, w czasie której wyszkolono dziesiątki tysięcy ratowników i ponad tysiąc instruktorów. Od 1994 r. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation of Europe – Europejskiej Organizacji Ratowników (wcześniej, od 1970 r. Międzynarodowej Federacji Ratownictwa FIS).

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej (PTMR) jest stowarzyszeniem powstałym w 1999 roku. Głównymi celami działalności PTMR są wspieranie rozwoju medycyny ratunkowej w Polsce oraz upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o medycynie ratunkowej jako dyscyplinie medycznej i naukowej. Inne zadania realizowane przez PTMR to współudział w działalności edukacyjnej z zakresu medycyny ratunkowej na różnych poziomach nauczania oraz opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i jego uregulowań prawnych. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej realizuje swoje cele między innymi poprzez organizację konferencji i sympozjów z zakresu medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i zabezpieczania medycznego katastrof, współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

PATRONAT MEDIALNY
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.