Grupa docelowa:

  • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
  • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
  • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
  • personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:


Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Rejestracja - Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami 1.02.2018  Odśwież Captcha  
  
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki